Hôm Nay Thứ 6, ngày 28-01-2022

Cầu về nhiều nháy XSMB, 2 ngày trước 27/01/2022

Đầu 0 00
1 lần
01
1 lần
05
1 lần
06
1 lần
07
1 lần
08
1 lần
09
1 lần
Đầu 1 10
2 lần
11
3 lần
12
2 lần
13
1 lần
14
1 lần
15
2 lần
16
2 lần
17
3 lần
18
1 lần
Đầu 2 20
1 lần
22
1 lần
27
1 lần
Đầu 3 31
1 lần
32
1 lần
36
1 lần
38
2 lần
39
1 lần
Đầu 4 40
1 lần
42
3 lần
43
1 lần
46
2 lần
47
1 lần
49
1 lần
Đầu 5 50
2 lần
51
2 lần
52
5 lần
54
2 lần
57
1 lần
Đầu 6 60
1 lần
61
2 lần
62
3 lần
64
1 lần
66
2 lần
67
3 lần
69
1 lần
Đầu 7 70
1 lần
72
2 lần
73
2 lần
74
2 lần
76
2 lần
77
2 lần
Đầu 8 82
1 lần
84
1 lần
86
4 lần
87
2 lần
88
1 lần
89
1 lần
Đầu 9 96
2 lần
97
1 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 27-1-2022

ĐB 16440
G1 64351
G2 31055 80371
G3 49994 58565 01658
91439 28870 57232
G4 0349 9321 0866 1740
G5 2214 4528 9328
5316 2625 0233
G6 801 922 679
G7 47 76 01 71

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 98409
G1 61525
G2 04729 15344
G3 99637 27607 54052
79037 87494 62664
G4 9685 3585 8401 9944
G5 2343 8963 6818
6319 9068 7270
G6 924 747 122
G7 71 92 43 55

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 20653
G1 56333
G2 40038 34350
G3 96331 94252 45089
47136 73920 77538
G4 5521 5976 3423 6058
G5 6515 0744 5366
9798 2399 6968
G6 024 059 767
G7 97 89 00 05