Hôm Nay Thứ 3, ngày 27-09-2022

Cầu về nhiều nháy XSMB, 2 ngày trước 26/09/2022

Đầu 0 00
1 lần
01
2 lần
02
2 lần
03
2 lần
04
1 lần
05
1 lần
06
1 lần
07
3 lần
08
1 lần
09
1 lần
Đầu 1 10
4 lần
11
3 lần
13
1 lần
14
1 lần
15
2 lần
16
2 lần
19
1 lần
Đầu 2 20
1 lần
21
1 lần
23
1 lần
25
2 lần
26
1 lần
27
1 lần
29
1 lần
Đầu 3 30
3 lần
31
4 lần
32
1 lần
34
1 lần
35
3 lần
36
1 lần
37
2 lần
Đầu 4 41
1 lần
43
1 lần
47
2 lần
49
1 lần
Đầu 5 50
1 lần
51
1 lần
52
2 lần
53
1 lần
54
1 lần
56
4 lần
57
2 lần
58
1 lần
Đầu 6 60
2 lần
61
4 lần
62
2 lần
63
2 lần
65
2 lần
66
2 lần
67
1 lần
68
1 lần
69
2 lần
Đầu 7 71
3 lần
72
1 lần
75
3 lần
76
2 lần
78
1 lần
Đầu 8 80
1 lần
83
1 lần
85
1 lần
86
1 lần
87
1 lần
Đầu 9 90
3 lần
91
3 lần
93
3 lần
94
1 lần
95
1 lần
97
2 lần
99
1 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 26-9-2022

ĐB 93712
G1 06763
G2 50213 34368
G3 32501 94496 09495
19650 16988 69377
G4 6160 0094 1043 2015
G5 2987 0826 6345
2156 3187 9763
G6 884 736 215
G7 62 69 61 05

2. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

ĐB 59509
G1 36837
G2 50137 94982
G3 38607 71890 94928
23815 97833 95667
G4 1818 5842 0140 4657
G5 3701 6434 4520
4327 6864 4674
G6 104 934 481
G7 89 37 57 16

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

ĐB 08154
G1 01140
G2 39583 05213
G3 67243 04747 99009
14386 47068 86540
G4 8467 7574 1579 7138
G5 0386 8686 5211
9162 0166 5909
G6 368 823 443
G7 08 34 78 91