Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22/09/20220 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần
15/09/20221 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần0 lần0 lần3 lần
08/09/20221 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 2 lần 9 lần 4 lần 10 lần 6 lần 5 lần 5 lần 2 lần 4 lần 7 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22/09/20220 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
15/09/20221 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần5 lần0 lần1 lần
08/09/20221 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
Tổng 2 lần 6 lần 8 lần 4 lần 6 lần 9 lần 3 lần 9 lần 2 lần 5 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22/09/20221 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
15/09/20223 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần0 lần0 lần
08/09/20222 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 6 lần 5 lần 4 lần 7 lần 6 lần 5 lần 10 lần 4 lần 4 lần 3 lần

Thống kê loto XS Bình Định về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
21 10 lần 94 1 lần
95 10 lần 78 1 lần
56 10 lần 82 2 lần
89 9 lần 10 2 lần
57 9 lần 63 2 lần

Lô gan Bình Định biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
88 80 ngày 07/07/2022 80
80 80 ngày 07/07/2022 80
60 80 ngày 07/07/2022 14
70 80 ngày 07/07/2022 80
01 73 ngày 14/07/2022 73
69 73 ngày 14/07/2022 14
94 73 ngày 14/07/2022 73
08 73 ngày 14/07/2022 73
82 66 ngày 21/07/2022 66
24 66 ngày 21/07/2022 66