Hôm Nay Thứ 4, ngày 19-01-2022
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 20 ngày trước 18/01/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/01/20223 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
06/01/20223 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
30/12/20214 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần
Tổng 10 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 5 lần 3 lần 8 lần 8 lần 5 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13/01/20220 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần
06/01/20222 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
30/12/20213 lần2 lần0 lần0 lần4 lần5 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 9 lần 8 lần 9 lần 3 lần 3 lần 8 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13/01/20221 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
06/01/20221 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
30/12/20210 lần1 lần1 lần3 lần6 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
Tổng 2 lần 5 lần 5 lần 10 lần 10 lần 6 lần 6 lần 4 lần 2 lần 4 lần

Thống kê loto XS Bình Định về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
12 12 lần 73 1 lần
79 11 lần 24 2 lần
86 11 lần 81 2 lần
04 10 lần 94 2 lần
70 10 lần 93 2 lần

Lô gan Bình Định biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
17 96 ngày 14/10/2021 96
05 96 ngày 14/10/2021 96
02 89 ngày 21/10/2021 7
57 89 ngày 21/10/2021 89
81 89 ngày 21/10/2021 89
71 89 ngày 21/10/2021 89
45 82 ngày 28/10/2021 7
38 82 ngày 28/10/2021 82
68 82 ngày 28/10/2021 82
72 75 ngày 04/11/2021 75