Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/09/20223 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
13/09/20222 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
06/09/20222 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 7 lần 3 lần 4 lần 8 lần 5 lần 4 lần 8 lần 5 lần 5 lần 5 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20/09/20220 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
13/09/20221 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
06/09/20222 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 3 lần 4 lần 8 lần 1 lần 6 lần 5 lần 5 lần 10 lần 6 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20/09/20222 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
13/09/20223 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
06/09/20223 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 8 lần 6 lần 6 lần 5 lần 3 lần 4 lần 6 lần 6 lần 6 lần 4 lần

Thống kê loto XS Bạc Liêu về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
05 13 lần 62 1 lần
85 10 lần 60 1 lần
95 9 lần 49 2 lần
08 9 lần 27 2 lần
14 9 lần 96 2 lần

Lô gan Bạc Liêu biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
63 96 ngày 21/06/2022 96
76 96 ngày 21/06/2022 96
99 89 ngày 28/06/2022 7
17 89 ngày 28/06/2022 7
73 89 ngày 28/06/2022 89
22 89 ngày 28/06/2022 89
03 89 ngày 28/06/2022 89
53 82 ngày 05/07/2022 82
55 75 ngày 12/07/2022 75
58 75 ngày 12/07/2022 21