Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSBN Thống kê đặc biệt tuần XSBN
Thống kê tần số nhịp XSBN Thống kê tần suất loto XSBN
Tần suất cặp loto XSBN Thống kê lô gan XSBN
Đầu đuôi loto XSBN Thống kê theo tổng XSBN

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bắc Ninh trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/09/20221 lần5 lần5 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
14/09/20222 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
07/09/20221 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 4 lần 12 lần 13 lần 7 lần 10 lần 9 lần 6 lần 0 lần 6 lần 2 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21/09/20222 lần3 lần1 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
14/09/20223 lần2 lần2 lần5 lần5 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
07/09/20223 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần6 lần
Tổng 8 lần 5 lần 4 lần 11 lần 13 lần 13 lần 7 lần 4 lần 6 lần 10 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21/09/20221 lần1 lần0 lần4 lần1 lần6 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
14/09/20223 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
07/09/20224 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần5 lần3 lần
Tổng 8 lần 5 lần 7 lần 10 lần 5 lần 12 lần 9 lần 6 lần 9 lần 10 lần

Thống kê loto XS Bắc Ninh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
13 18 lần 73 2 lần
48 16 lần 61 3 lần
15 15 lần 69 3 lần
14 14 lần 21 3 lần
19 14 lần 30 4 lần

Lô gan Bắc Ninh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
59 95 ngày 22/06/2022 95
30 88 ngày 29/06/2022 88
58 88 ngày 29/06/2022 88
44 81 ngày 06/07/2022 14
11 81 ngày 06/07/2022 81
87 67 ngày 20/07/2022 7
07 67 ngày 20/07/2022 21
72 67 ngày 20/07/2022 21
96 67 ngày 20/07/2022 14
29 67 ngày 20/07/2022 14