Hôm Nay Thứ 6, ngày 18-06-2021
Thống kê 2 số cuối XSBP Thống kê đặc biệt tuần XSBP
Thống kê tần số nhịp XSBP Thống kê tần suất loto XSBP
Tần suất cặp loto XSBP Thống kê lô gan XSBP
Đầu đuôi loto XSBP Thống kê theo tổng XSBP

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bình Phước trong vòng 20 ngày trước 17/06/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12/06/20210 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
05/06/20212 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
29/05/20212 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 4 lần 4 lần 2 lần 6 lần 10 lần 5 lần 5 lần 6 lần 5 lần 7 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
12/06/20210 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
05/06/20212 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
29/05/20211 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
Tổng 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần 7 lần 6 lần 7 lần 6 lần 8 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
12/06/20211 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
05/06/20211 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
29/05/20212 lần0 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
Tổng 4 lần 2 lần 8 lần 3 lần 11 lần 5 lần 5 lần 8 lần 4 lần 4 lần

Thống kê loto XS Bình Phước về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
48 13 lần 23 0 lần
41 12 lần 47 1 lần
04 12 lần 15 1 lần
39 10 lần 99 2 lần
26 10 lần 94 2 lần

Lô gan Bình Phước biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
47 96 ngày 13/03/2021 96
93 96 ngày 13/03/2021 96
52 89 ngày 20/03/2021 89
49 89 ngày 20/03/2021 89
05 89 ngày 20/03/2021 7
55 82 ngày 27/03/2021 82
02 75 ngày 03/04/2021 21
20 75 ngày 03/04/2021 7
19 75 ngày 03/04/2021 7
62 75 ngày 03/04/2021 7