Hôm Nay Chủ nhật, ngày 23-01-2022
Thống kê 2 số cuối XSBP Thống kê đặc biệt tuần XSBP
Thống kê tần số nhịp XSBP Thống kê tần suất loto XSBP
Tần suất cặp loto XSBP Thống kê lô gan XSBP
Đầu đuôi loto XSBP Thống kê theo tổng XSBP

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bình Phước trong vòng 20 ngày trước 22/01/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22/01/20220 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
15/01/20221 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
08/01/20222 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần6 lần1 lần1 lần0 lần
Tổng 3 lần 5 lần 6 lần 6 lần 6 lần 4 lần 11 lần 5 lần 6 lần 2 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22/01/20223 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
15/01/20222 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
08/01/20222 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần
Tổng 7 lần 6 lần 2 lần 4 lần 7 lần 5 lần 6 lần 4 lần 6 lần 7 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22/01/20225 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
15/01/20221 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
08/01/20222 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 8 lần 7 lần 6 lần 5 lần 3 lần 3 lần 6 lần 6 lần 3 lần 7 lần

Thống kê loto XS Bình Phước về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
12 8 lần 26 0 lần
46 8 lần 87 0 lần
15 7 lần 01 0 lần
13 7 lần 44 0 lần
35 6 lần 74 0 lần

Lô gan Bình Phước biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
75 91 ngày 23/10/2021 91
93 91 ngày 23/10/2021 91
65 91 ngày 23/10/2021 91
66 91 ngày 23/10/2021 91
76 84 ngày 30/10/2021 84
17 77 ngày 06/11/2021 77
16 77 ngày 06/11/2021 77
51 70 ngày 13/11/2021 70
02 63 ngày 20/11/2021 63
80 56 ngày 27/11/2021 35