Hôm Nay Thứ 4, ngày 22-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 ngày trước 21/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
09/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
02/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
09/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
02/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
09/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
02/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 54 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê loto XS Bình Thuận về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
73 12 lần 30 0 lần
32 9 lần 40 0 lần
56 9 lần 53 1 lần
35 8 lần 24 1 lần
76 7 lần 57 1 lần

Lô gan Bình Thuận biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
67 96 ngày 17/06/2021 96
20 96 ngày 17/06/2021 96
46 96 ngày 17/06/2021 96
84 96 ngày 17/06/2021 96
49 96 ngày 17/06/2021 96
79 96 ngày 17/06/2021 96
62 96 ngày 17/06/2021 96
68 96 ngày 17/06/2021 96
35 96 ngày 17/06/2021 96
23 96 ngày 17/06/2021 96