Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/09/20225 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
14/09/20221 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
07/09/20220 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần0 lần
Tổng 6 lần 1 lần 9 lần 9 lần 4 lần 6 lần 4 lần 7 lần 5 lần 3 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21/09/20223 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
14/09/20223 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
07/09/20222 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 8 lần 4 lần 7 lần 7 lần 4 lần 6 lần 4 lần 1 lần 5 lần 8 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21/09/20221 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
14/09/20222 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
07/09/20223 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần1 lần
Tổng 6 lần 5 lần 8 lần 4 lần 4 lần 7 lần 0 lần 9 lần 6 lần 5 lần

Thống kê loto XS Đồng Nai về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
23 10 lần 26 1 lần
25 10 lần 15 2 lần
32 10 lần 79 2 lần
35 10 lần 72 2 lần
36 9 lần 86 2 lần

Lô gan Đồng Nai biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
07 95 ngày 22/06/2022 95
71 95 ngày 22/06/2022 95
83 95 ngày 22/06/2022 95
40 88 ngày 29/06/2022 88
26 81 ngày 06/07/2022 81
47 81 ngày 06/07/2022 81
85 81 ngày 06/07/2022 81
27 81 ngày 06/07/2022 81
18 81 ngày 06/07/2022 81
86 74 ngày 13/07/2022 74