Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/09/20223 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
21/09/20221 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần1 lần
17/09/20220 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
14/09/20223 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
10/09/20222 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
07/09/20221 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 10 lần 12 lần 12 lần 11 lần 6 lần 11 lần 13 lần 18 lần 7 lần 8 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24/09/20222 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
21/09/20222 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
17/09/20223 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
14/09/20220 lần3 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
10/09/20221 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
07/09/20222 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
Tổng 10 lần 11 lần 14 lần 10 lần 9 lần 10 lần 11 lần 8 lần 15 lần 10 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24/09/20220 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
21/09/20221 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
17/09/20220 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
14/09/20220 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
10/09/20223 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
07/09/20222 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 6 lần 16 lần 13 lần 11 lần 12 lần 13 lần 8 lần 9 lần 12 lần 8 lần

Thống kê loto XS Đà Nẵng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
03 12 lần 60 1 lần
68 12 lần 44 1 lần
02 10 lần 80 2 lần
45 9 lần 39 2 lần
05 9 lần 92 2 lần

Lô gan Đà Nẵng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
91 74 ngày 13/07/2022 14
52 71 ngày 16/07/2022 17
29 71 ngày 16/07/2022 11
45 64 ngày 23/07/2022 4
44 53 ngày 03/08/2022 53
64 53 ngày 03/08/2022 14
42 50 ngày 06/08/2022 4
16 46 ngày 10/08/2022 3
82 43 ngày 13/08/2022 18
94 43 ngày 13/08/2022 7