Hôm Nay Chủ nhật, ngày 28-11-2021
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 ngày trước 27/11/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27/11/20212 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
24/11/20211 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
20/11/20213 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
17/11/20211 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
13/11/20212 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
10/11/20211 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 10 lần 9 lần 13 lần 9 lần 14 lần 8 lần 9 lần 9 lần 13 lần 14 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27/11/20210 lần2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
24/11/20210 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
20/11/20212 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
17/11/20212 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
13/11/20212 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
10/11/20210 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng 6 lần 9 lần 10 lần 9 lần 12 lần 12 lần 13 lần 12 lần 12 lần 13 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27/11/20212 lần0 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
24/11/20212 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
20/11/20213 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
17/11/20212 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
13/11/20212 lần1 lần6 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
10/11/20212 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
Tổng 13 lần 7 lần 17 lần 12 lần 11 lần 11 lần 11 lần 11 lần 10 lần 5 lần

Thống kê loto XS Đà Nẵng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
14 11 lần 31 0 lần
86 11 lần 46 0 lần
60 10 lần 81 1 lần
15 10 lần 74 1 lần
70 9 lần 61 2 lần

Lô gan Đà Nẵng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
74 84 ngày 04/09/2021 84
25 70 ngày 18/09/2021 14
27 66 ngày 22/09/2021 7
22 66 ngày 22/09/2021 10
50 56 ngày 02/10/2021 7
38 52 ngày 06/10/2021 14
78 49 ngày 09/10/2021 3
81 45 ngày 13/10/2021 45
08 42 ngày 16/10/2021 10
72 42 ngày 16/10/2021 28