Hôm Nay Thứ 3, ngày 03-08-2021
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 ngày trước 02/08/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31/07/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
28/07/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
24/07/20211 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần
21/07/20210 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
17/07/20211 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
14/07/20211 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 3 lần 6 lần 9 lần 8 lần 10 lần 6 lần 10 lần 6 lần 8 lần 6 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
31/07/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
28/07/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
24/07/20211 lần2 lần6 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
21/07/20212 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
17/07/20211 lần1 lần0 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
14/07/20212 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 6 lần 6 lần 7 lần 8 lần 10 lần 9 lần 7 lần 5 lần 7 lần 7 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
31/07/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
28/07/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
24/07/20212 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
21/07/20213 lần2 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
17/07/20213 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
14/07/20211 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 45 lần 10 lần 11 lần 4 lần 7 lần 5 lần 4 lần 9 lần 8 lần 5 lần

Thống kê loto XS Đà Nẵng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
67 12 lần 80 1 lần
24 12 lần 86 1 lần
53 10 lần 05 1 lần
20 10 lần 08 1 lần
56 9 lần 36 1 lần

Lô gan Đà Nẵng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
06 93 ngày 01/05/2021 93
08 82 ngày 12/05/2021 82
81 72 ngày 22/05/2021 7
05 68 ngày 26/05/2021 68
36 68 ngày 26/05/2021 68
42 65 ngày 29/05/2021 11
09 65 ngày 29/05/2021 7
94 61 ngày 02/06/2021 11
86 58 ngày 05/06/2021 58
10 58 ngày 05/06/2021 31