Hôm Nay Thứ 3, ngày 03-08-2021
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 20 ngày trước 02/08/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02/08/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
26/07/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
19/07/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02/08/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
26/07/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
19/07/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02/08/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
26/07/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
19/07/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 54 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê loto XS Đồng Tháp về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
10 10 lần 93 0 lần
82 10 lần 42 1 lần
04 10 lần 26 2 lần
06 10 lần 01 2 lần
30 10 lần 98 2 lần

Lô gan Đồng Tháp biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
12 98 ngày 26/04/2021 98
36 98 ngày 26/04/2021 98
61 98 ngày 26/04/2021 98
87 98 ngày 26/04/2021 98
92 91 ngày 03/05/2021 91
37 91 ngày 03/05/2021 91
78 91 ngày 03/05/2021 91
28 91 ngày 03/05/2021 91
63 91 ngày 03/05/2021 91
64 84 ngày 10/05/2021 84