Hôm Nay Thứ 4, ngày 19-01-2022
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 ngày trước 18/01/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/01/20221 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
07/01/20220 lần0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
31/12/20211 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 2 lần 4 lần 5 lần 6 lần 3 lần 11 lần 4 lần 6 lần 5 lần 8 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14/01/20222 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần
07/01/20222 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần6 lần1 lần
31/12/20212 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
Tổng 6 lần 3 lần 7 lần 5 lần 8 lần 1 lần 7 lần 2 lần 9 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14/01/20221 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần
07/01/20222 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
31/12/20212 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
Tổng 5 lần 5 lần 3 lần 10 lần 2 lần 8 lần 5 lần 5 lần 5 lần 6 lần

Thống kê loto XS Gia Lai về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
58 12 lần 87 0 lần
69 11 lần 30 0 lần
18 11 lần 09 1 lần
16 11 lần 65 1 lần
94 10 lần 47 2 lần

Lô gan Gia Lai biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
63 95 ngày 15/10/2021 95
04 95 ngày 15/10/2021 95
27 95 ngày 15/10/2021 95
48 88 ngày 22/10/2021 88
24 88 ngày 22/10/2021 88
46 88 ngày 22/10/2021 7
17 88 ngày 22/10/2021 88
64 81 ngày 29/10/2021 81
01 81 ngày 29/10/2021 7
14 81 ngày 29/10/2021 7