Hôm Nay Thứ 3, ngày 21-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 20/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
18/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
13/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
11/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
06/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
04/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
18/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
13/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
11/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
06/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
04/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
18/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
13/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
11/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
06/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
04/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 108 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
27 5 lần 50 0 lần
88 5 lần 81 0 lần
06 4 lần 21 0 lần
29 4 lần 19 0 lần
80 4 lần 37 0 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
40 98 ngày 14/06/2021 98
06 98 ngày 14/06/2021 98
85 98 ngày 14/06/2021 98
41 98 ngày 14/06/2021 98
12 98 ngày 14/06/2021 98
93 98 ngày 14/06/2021 98
89 93 ngày 19/06/2021 93
34 93 ngày 19/06/2021 93
87 93 ngày 19/06/2021 93
59 93 ngày 19/06/2021 93