Hôm Nay Thứ 6, ngày 18-06-2021
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 17/06/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/06/20212 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
12/06/20213 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
07/06/20212 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
05/06/20211 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
31/05/20210 lần0 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
29/05/20215 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
Tổng 13 lần 7 lần 14 lần 9 lần 10 lần 6 lần 18 lần 13 lần 9 lần 9 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14/06/20212 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
12/06/20210 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần6 lần3 lần1 lần
07/06/20213 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
05/06/20212 lần1 lần1 lần1 lần0 lần7 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
31/05/20214 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
29/05/20211 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần6 lần5 lần1 lần
Tổng 12 lần 10 lần 8 lần 10 lần 8 lần 14 lần 9 lần 18 lần 15 lần 4 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14/06/20211 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
12/06/20211 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
07/06/20212 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
05/06/20212 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
31/05/20212 lần3 lần3 lần0 lần0 lần0 lần4 lần3 lần3 lần0 lần
29/05/20211 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 9 lần 8 lần 11 lần 10 lần 10 lần 8 lần 14 lần 11 lần 16 lần 11 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
11 12 lần 12 1 lần
06 11 lần 38 2 lần
68 10 lần 02 2 lần
85 10 lần 97 2 lần
53 10 lần 01 2 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
19 82 ngày 27/03/2021 2
50 80 ngày 29/03/2021 80
56 73 ngày 05/04/2021 73
86 54 ngày 24/04/2021 2
97 52 ngày 26/04/2021 2
96 47 ngày 01/05/2021 2
03 45 ngày 03/05/2021 35
66 45 ngày 03/05/2021 2
23 45 ngày 03/05/2021 7
16 45 ngày 03/05/2021 14