Hôm Nay Thứ 4, ngày 10-08-2022
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 09/08/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/08/20225 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
06/08/20223 lần5 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
01/08/20223 lần0 lần0 lần2 lần6 lần0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
30/07/20224 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần
25/07/20221 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
23/07/20222 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 18 lần 11 lần 7 lần 7 lần 16 lần 13 lần 8 lần 9 lần 9 lần 10 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
08/08/20221 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
06/08/20224 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần3 lần0 lần
01/08/20223 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
30/07/20221 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
25/07/20222 lần1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
23/07/20220 lần5 lần2 lần6 lần0 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 11 lần 12 lần 12 lần 15 lần 8 lần 5 lần 13 lần 12 lần 10 lần 10 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
08/08/20222 lần0 lần1 lần2 lần6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần
06/08/20221 lần2 lần2 lần2 lần0 lần6 lần0 lần4 lần0 lần1 lần
01/08/20221 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
30/07/20223 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
25/07/20220 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
23/07/20221 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
Tổng 8 lần 12 lần 7 lần 13 lần 13 lần 12 lần 11 lần 12 lần 9 lần 11 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
10 10 lần 34 0 lần
78 10 lần 81 0 lần
80 9 lần 74 0 lần
02 9 lần 71 2 lần
03 9 lần 28 2 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
19 71 ngày 30/05/2022 7
38 64 ngày 06/06/2022 14
98 59 ngày 11/06/2022 21
93 57 ngày 13/06/2022 23
55 50 ngày 20/06/2022 14
75 45 ngày 25/06/2022 26
84 45 ngày 25/06/2022 35
17 45 ngày 25/06/2022 35
20 45 ngày 25/06/2022 12
46 43 ngày 27/06/2022 7