Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSHP Thống kê đặc biệt tuần XSHP
Thống kê tần số nhịp XSHP Thống kê tần suất loto XSHP
Tần suất cặp loto XSHP Thống kê lô gan XSHP
Đầu đuôi loto XSHP Thống kê theo tổng XSHP

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Hải Phòng trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/09/20222 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
16/09/20220 lần5 lần5 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
09/09/20220 lần3 lần3 lần3 lần4 lần6 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 2 lần 12 lần 12 lần 8 lần 11 lần 11 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23/09/20224 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần6 lần1 lần3 lần1 lần
16/09/20225 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
09/09/20224 lần2 lần4 lần3 lần3 lần5 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 13 lần 7 lần 9 lần 5 lần 7 lần 11 lần 13 lần 7 lần 4 lần 5 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23/09/20221 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
16/09/20220 lần4 lần3 lần1 lần2 lần6 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
09/09/20225 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần4 lần
Tổng 6 lần 10 lần 11 lần 4 lần 3 lần 10 lần 7 lần 8 lần 12 lần 10 lần

Thống kê loto XS Hải Phòng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
38 15 lần 81 1 lần
69 15 lần 79 2 lần
24 14 lần 83 3 lần
90 14 lần 03 3 lần
13 14 lần 04 3 lần

Lô gan Hải Phòng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
04 93 ngày 24/06/2022 93
12 86 ngày 01/07/2022 86
99 65 ngày 22/07/2022 65
07 65 ngày 22/07/2022 21
39 58 ngày 29/07/2022 28
58 58 ngày 29/07/2022 21
25 58 ngày 29/07/2022 14
78 58 ngày 29/07/2022 58
73 51 ngày 05/08/2022 51
23 51 ngày 05/08/2022 51