Hôm Nay Thứ 2, ngày 14-06-2021
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 13/06/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/06/20210 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần0 lần
09/06/20212 lần5 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
06/06/20212 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
02/06/20212 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
30/05/20210 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
26/05/20212 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 8 lần 12 lần 13 lần 8 lần 13 lần 13 lần 10 lần 14 lần 10 lần 7 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13/06/20212 lần0 lần0 lần7 lần0 lần4 lần0 lần0 lần4 lần1 lần
09/06/20211 lần6 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
06/06/20214 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
02/06/20211 lần1 lần2 lần0 lần5 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
30/05/20211 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
26/05/20211 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
Tổng 10 lần 13 lần 9 lần 13 lần 12 lần 14 lần 6 lần 10 lần 12 lần 9 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13/06/20212 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần
09/06/20211 lần0 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
06/06/20210 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
02/06/20214 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
30/05/20214 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
26/05/20211 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 12 lần 7 lần 18 lần 11 lần 9 lần 14 lần 11 lần 11 lần 9 lần 6 lần

Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
75 11 lần 77 0 lần
74 11 lần 00 0 lần
87 11 lần 08 1 lần
50 10 lần 30 1 lần
47 10 lần 19 2 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
34 81 ngày 24/03/2021 4
48 81 ngày 24/03/2021 14
08 67 ngày 07/04/2021 67
03 63 ngày 11/04/2021 25
96 60 ngày 14/04/2021 17
94 56 ngày 18/04/2021 32
81 49 ngày 25/04/2021 24
19 49 ngày 25/04/2021 14
36 46 ngày 28/04/2021 28
31 42 ngày 02/05/2021 11