Hôm Nay Thứ 4, ngày 22-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 21/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/09/20212 lần2 lần0 lần4 lần0 lần5 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
15/09/20212 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
12/09/20212 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
08/09/20211 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
05/09/20215 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần0 lần1 lần0 lần0 lần
Tổng 12 lần 8 lần 11 lần 11 lần 10 lần 10 lần 8 lần 10 lần 2 lần 8 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19/09/20211 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
15/09/20212 lần4 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
12/09/20214 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
08/09/20211 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
05/09/20210 lần4 lần2 lần0 lần2 lần6 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
Tổng 8 lần 15 lần 13 lần 4 lần 6 lần 10 lần 7 lần 10 lần 7 lần 10 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19/09/20214 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
15/09/20211 lần0 lần0 lần4 lần2 lần5 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
12/09/20211 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
08/09/20211 lần0 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
05/09/20212 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 9 lần 4 lần 7 lần 9 lần 11 lần 16 lần 9 lần 8 lần 8 lần 9 lần

Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
56 10 lần 44 0 lần
00 9 lần 08 1 lần
60 9 lần 83 1 lần
58 8 lần 50 2 lần
13 7 lần 86 2 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
95 90 ngày 23/06/2021 7
66 72 ngày 11/07/2021 72
23 69 ngày 14/07/2021 7
28 62 ngày 21/07/2021 7
18 62 ngày 21/07/2021 3
83 41 ngày 11/08/2021 41
12 41 ngày 11/08/2021 3
97 37 ngày 15/08/2021 11
73 34 ngày 18/08/2021 49
33 34 ngày 18/08/2021 18