Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25/09/20223 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần0 lần4 lần
21/09/20221 lần4 lần0 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
18/09/20223 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
14/09/20225 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
11/09/20225 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
07/09/20224 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
Tổng 21 lần 12 lần 9 lần 11 lần 12 lần 9 lần 9 lần 6 lần 5 lần 14 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25/09/20223 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
21/09/20222 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
18/09/20221 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
14/09/20226 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
11/09/20221 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần0 lần3 lần0 lần
07/09/20223 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
Tổng 16 lần 8 lần 8 lần 13 lần 9 lần 11 lần 10 lần 7 lần 19 lần 7 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25/09/20223 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
21/09/20220 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
18/09/20222 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
14/09/20223 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
11/09/20221 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
07/09/20221 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 10 lần 11 lần 11 lần 10 lần 6 lần 8 lần 14 lần 12 lần 13 lần 13 lần

Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
08 15 lần 04 0 lần
06 10 lần 58 2 lần
66 10 lần 34 2 lần
99 10 lần 94 2 lần
70 9 lần 49 3 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
19 81 ngày 06/07/2022 3
73 70 ngày 17/07/2022 11
82 70 ngày 17/07/2022 21
59 70 ngày 17/07/2022 7
86 67 ngày 20/07/2022 24
49 60 ngày 27/07/2022 4
26 60 ngày 27/07/2022 38
92 56 ngày 31/07/2022 3
78 56 ngày 31/07/2022 11
63 53 ngày 03/08/2022 18