Hôm Nay Chủ nhật, ngày 23-01-2022
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 22/01/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/01/20220 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
16/01/20221 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
12/01/20223 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
09/01/20222 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
05/01/20223 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 9 lần 8 lần 8 lần 8 lần 11 lần 11 lần 11 lần 7 lần 7 lần 10 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19/01/20221 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
16/01/20224 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần7 lần
12/01/20223 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
09/01/20222 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
05/01/20220 lần5 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng 10 lần 11 lần 7 lần 12 lần 5 lần 13 lần 8 lần 5 lần 7 lần 12 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19/01/20221 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
16/01/20223 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
12/01/20220 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
09/01/20222 lần7 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
05/01/20221 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 7 lần 11 lần 9 lần 13 lần 6 lần 8 lần 9 lần 11 lần 6 lần 10 lần

Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
55 14 lần 04 0 lần
35 11 lần 90 2 lần
41 11 lần 11 2 lần
24 10 lần 27 2 lần
85 10 lần 34 2 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
33 80 ngày 03/11/2021 3
91 66 ngày 17/11/2021 4
27 59 ngày 24/11/2021 14
78 55 ngày 28/11/2021 21
62 48 ngày 05/12/2021 3
75 45 ngày 08/12/2021 7
12 45 ngày 08/12/2021 45
14 45 ngày 08/12/2021 14
71 41 ngày 12/12/2021 11
87 41 ngày 12/12/2021 56