Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSND Thống kê đặc biệt tuần XSND
Thống kê tần số nhịp XSND Thống kê tần suất loto XSND
Tần suất cặp loto XSND Thống kê lô gan XSND
Đầu đuôi loto XSND Thống kê theo tổng XSND

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Nam Định trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/09/20220 lần3 lần4 lần3 lần6 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
17/09/20222 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
10/09/20221 lần3 lần5 lần6 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 3 lần 9 lần 13 lần 11 lần 13 lần 6 lần 7 lần 2 lần 1 lần 4 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24/09/20222 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
17/09/20223 lần2 lần5 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
10/09/20223 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần
Tổng 8 lần 7 lần 9 lần 10 lần 8 lần 6 lần 10 lần 5 lần 12 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24/09/20221 lần5 lần0 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
17/09/20223 lần3 lần6 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
10/09/20223 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
Tổng 7 lần 9 lần 8 lần 4 lần 12 lần 8 lần 10 lần 7 lần 6 lần 10 lần

Thống kê loto XS Nam Định về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
46 15 lần 56 2 lần
54 15 lần 35 3 lần
18 15 lần 01 3 lần
47 14 lần 67 3 lần
66 14 lần 93 3 lần

Lô gan Nam Định biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
33 92 ngày 25/06/2022 7
01 85 ngày 02/07/2022 85
39 85 ngày 02/07/2022 7
18 71 ngày 16/07/2022 7
41 71 ngày 16/07/2022 7
80 64 ngày 23/07/2022 14
93 64 ngày 23/07/2022 64
89 57 ngày 30/07/2022 28
81 57 ngày 30/07/2022 57
97 57 ngày 30/07/2022 14