Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/09/20224 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần
12/09/20220 lần0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng 4 lần 2 lần 7 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19/09/20222 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
12/09/20221 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 3 lần 4 lần 2 lần 8 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19/09/20221 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
12/09/20221 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần
Tổng 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 4 lần

Thống kê loto XS Phú Yên về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
75 12 lần 12 2 lần
13 12 lần 66 2 lần
51 11 lần 49 2 lần
68 10 lần 20 2 lần
07 10 lần 89 2 lần

Lô gan Phú Yên biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
72 90 ngày 27/06/2022 90
83 83 ngày 04/07/2022 83
60 83 ngày 04/07/2022 7
19 76 ngày 11/07/2022 21
32 76 ngày 11/07/2022 76
11 76 ngày 11/07/2022 21
13 69 ngày 18/07/2022 28
66 69 ngày 18/07/2022 69
49 69 ngày 18/07/2022 69
17 69 ngày 18/07/2022 21