Hôm Nay Thứ 4, ngày 10-08-2022
Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Quảng Bình trong vòng 20 ngày trước 09/08/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04/08/20221 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
28/07/20222 lần0 lần2 lần1 lần6 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
21/07/20221 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 4 lần 6 lần 10 lần 4 lần 10 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 6 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04/08/20221 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
28/07/20222 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
21/07/20222 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần6 lần0 lần0 lần
Tổng 5 lần 5 lần 10 lần 6 lần 4 lần 8 lần 4 lần 9 lần 3 lần 0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04/08/20225 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
28/07/20222 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
21/07/20221 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 8 lần 7 lần 2 lần 6 lần 8 lần 3 lần 7 lần 4 lần 3 lần 6 lần

Thống kê loto XS Quảng Bình về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
12 12 lần 74 0 lần
16 10 lần 94 1 lần
40 9 lần 98 1 lần
24 9 lần 64 1 lần
22 9 lần 54 1 lần

Lô gan Quảng Bình biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
08 96 ngày 05/05/2022 96
89 89 ngày 12/05/2022 89
80 75 ngày 26/05/2022 7
56 68 ngày 02/06/2022 14
33 68 ngày 02/06/2022 14
57 68 ngày 02/06/2022 7
11 68 ngày 02/06/2022 68
07 68 ngày 02/06/2022 21
78 61 ngày 09/06/2022 21
96 61 ngày 09/06/2022 14