Hôm Nay Thứ 4, ngày 22-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 20 ngày trước 21/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/09/20211 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
11/09/20213 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
04/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 4 lần 1 lần 8 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18/09/20213 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
11/09/20212 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
04/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 5 lần 2 lần 4 lần 5 lần 0 lần 5 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18/09/20210 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
11/09/20213 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
04/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 21 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 8 lần

Thống kê loto XS Quảng Ngãi về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
63 14 lần 16 0 lần
79 11 lần 85 1 lần
89 9 lần 93 1 lần
57 9 lần 58 1 lần
36 9 lần 91 1 lần

Lô gan Quảng Ngãi biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
13 94 ngày 19/06/2021 94
66 94 ngày 19/06/2021 94
44 94 ngày 19/06/2021 94
87 94 ngày 19/06/2021 94
82 94 ngày 19/06/2021 94
22 87 ngày 26/06/2021 87
62 87 ngày 26/06/2021 87
65 87 ngày 26/06/2021 87
40 87 ngày 26/06/2021 7
86 87 ngày 26/06/2021 87