Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/09/20221 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
17/09/20222 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
10/09/20223 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 6 lần 7 lần 3 lần 8 lần 2 lần 6 lần 5 lần 6 lần 5 lần 6 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24/09/20221 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
17/09/20221 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
10/09/20222 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 4 lần 3 lần 7 lần 4 lần 9 lần 8 lần 4 lần 4 lần 5 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24/09/20221 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
17/09/20222 lần4 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
10/09/20224 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
Tổng 7 lần 7 lần 4 lần 1 lần 6 lần 8 lần 5 lần 3 lần 8 lần 5 lần

Thống kê loto XS Quảng Ngãi về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
19 15 lần 41 0 lần
38 12 lần 07 1 lần
59 12 lần 45 1 lần
74 11 lần 65 1 lần
69 11 lần 84 1 lần

Lô gan Quảng Ngãi biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
66 99 ngày 18/06/2022 99
07 99 ngày 18/06/2022 99
28 99 ngày 18/06/2022 99
43 92 ngày 25/06/2022 7
87 92 ngày 25/06/2022 92
91 85 ngày 02/07/2022 85
13 85 ngày 02/07/2022 85
26 85 ngày 02/07/2022 85
60 78 ngày 09/07/2022 78
77 78 ngày 09/07/2022 78