Hôm Nay Thứ 4, ngày 10-08-2022
Thống kê 2 số cuối XSTB Thống kê đặc biệt tuần XSTB
Thống kê tần số nhịp XSTB Thống kê tần suất loto XSTB
Tần suất cặp loto XSTB Thống kê lô gan XSTB
Đầu đuôi loto XSTB Thống kê theo tổng XSTB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Thái Bình trong vòng 20 ngày trước 09/08/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/08/20223 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
31/07/20222 lần5 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần
24/07/20221 lần4 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 6 lần 12 lần 9 lần 8 lần 9 lần 8 lần 6 lần 2 lần 6 lần 3 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07/08/20221 lần0 lần2 lần4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
31/07/20222 lần2 lần4 lần4 lần3 lần4 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
24/07/20223 lần1 lần3 lần2 lần2 lần6 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 6 lần 3 lần 9 lần 10 lần 9 lần 15 lần 6 lần 8 lần 6 lần 9 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07/08/20223 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
31/07/20226 lần1 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
24/07/20221 lần3 lần4 lần1 lần1 lần7 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 10 lần 6 lần 8 lần 4 lần 8 lần 15 lần 12 lần 5 lần 7 lần 6 lần

Thống kê loto XS Thái Bình về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
48 19 lần 30 3 lần
01 16 lần 78 3 lần
05 14 lần 81 3 lần
18 13 lần 06 3 lần
72 13 lần 24 3 lần

Lô gan Thái Bình biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
39 93 ngày 08/05/2022 93
14 93 ngày 08/05/2022 93
65 65 ngày 05/06/2022 14
88 65 ngày 05/06/2022 65
50 58 ngày 12/06/2022 7
11 51 ngày 19/06/2022 7
74 51 ngày 19/06/2022 14
31 51 ngày 19/06/2022 7
51 51 ngày 19/06/2022 14
48 51 ngày 19/06/2022 14