Hôm Nay Thứ 2, ngày 14-06-2021
Thống kê 2 số cuối XSTB Thống kê đặc biệt tuần XSTB
Thống kê tần số nhịp XSTB Thống kê tần suất loto XSTB
Tần suất cặp loto XSTB Thống kê lô gan XSTB
Đầu đuôi loto XSTB Thống kê theo tổng XSTB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Thái Bình trong vòng 20 ngày trước 13/06/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/06/20212 lần3 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
06/06/20212 lần4 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần
30/05/20210 lần6 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 4 lần 13 lần 10 lần 8 lần 10 lần 5 lần 9 lần 5 lần 2 lần 3 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13/06/20212 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
06/06/20211 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần7 lần
30/05/20214 lần4 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
Tổng 7 lần 8 lần 4 lần 15 lần 4 lần 7 lần 9 lần 8 lần 6 lần 13 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13/06/20211 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần1 lần3 lần5 lần
06/06/20211 lần1 lần4 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần6 lần
30/05/20212 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần5 lần4 lần
Tổng 4 lần 8 lần 10 lần 6 lần 4 lần 10 lần 12 lần 4 lần 8 lần 15 lần

Thống kê loto XS Thái Bình về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
49 18 lần 92 1 lần
69 15 lần 37 2 lần
07 14 lần 76 4 lần
13 13 lần 61 4 lần
40 13 lần 96 4 lần

Lô gan Thái Bình biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
68 98 ngày 07/03/2021 98
03 77 ngày 28/03/2021 14
37 70 ngày 04/04/2021 70
81 70 ngày 04/04/2021 21
19 63 ngày 11/04/2021 63
25 63 ngày 11/04/2021 35
67 63 ngày 11/04/2021 14
38 63 ngày 11/04/2021 28
80 63 ngày 11/04/2021 14
83 63 ngày 11/04/2021 14