Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25/09/20223 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
19/09/20222 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
18/09/20221 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
12/09/20223 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
11/09/20223 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 12 lần 11 lần 8 lần 9 lần 7 lần 12 lần 8 lần 8 lần 7 lần 8 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25/09/20220 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
19/09/20221 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
18/09/20222 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
12/09/20221 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
11/09/20223 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 7 lần 10 lần 8 lần 8 lần 10 lần 11 lần 10 lần 8 lần 13 lần 5 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25/09/20220 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần
19/09/20220 lần1 lần5 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
18/09/20222 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
12/09/20220 lần3 lần3 lần0 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
11/09/20222 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 4 lần 9 lần 14 lần 14 lần 10 lần 12 lần 5 lần 8 lần 7 lần 7 lần

Thống kê loto XS Thừa Thiên Huế về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
11 13 lần 63 1 lần
51 11 lần 27 1 lần
47 11 lần 59 1 lần
99 9 lần 83 1 lần
15 9 lần 06 1 lần

Lô gan Thừa Thiên Huế biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
83 97 ngày 20/06/2022 97
71 90 ngày 27/06/2022 90
63 70 ngày 17/07/2022 70
90 70 ngày 17/07/2022 7
27 69 ngày 18/07/2022 69
84 69 ngày 18/07/2022 7
00 62 ngày 25/07/2022 6
20 55 ngày 01/08/2022 14
62 49 ngày 07/08/2022 6
79 49 ngày 07/08/2022 28