Hôm Nay Thứ 4, ngày 10-08-2022
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 20 ngày trước 09/08/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05/08/20221 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
29/07/20220 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần
22/07/20223 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần
Tổng 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 9 lần 6 lần 8 lần 2 lần 9 lần 4 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05/08/20221 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
29/07/20221 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
22/07/20222 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần6 lần1 lần
Tổng 4 lần 0 lần 6 lần 8 lần 2 lần 8 lần 5 lần 7 lần 12 lần 2 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05/08/20224 lần1 lần6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
29/07/20221 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22/07/20222 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 7 lần 7 lần 8 lần 6 lần 4 lần 4 lần 6 lần 4 lần 5 lần 3 lần

Thống kê loto XS Trà Vinh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
53 11 lần 71 0 lần
98 11 lần 39 1 lần
38 11 lần 59 1 lần
55 10 lần 47 2 lần
18 10 lần 79 2 lần

Lô gan Trà Vinh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
86 95 ngày 06/05/2022 95
17 95 ngày 06/05/2022 95
69 88 ngày 13/05/2022 88
76 81 ngày 20/05/2022 81
88 81 ngày 20/05/2022 14
52 74 ngày 27/05/2022 74
61 74 ngày 27/05/2022 14
07 74 ngày 27/05/2022 74
95 74 ngày 27/05/2022 74
26 74 ngày 27/05/2022 74