Hôm Nay Chủ nhật, ngày 24-10-2021
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 20 ngày trước 23/10/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22/10/20215 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
15/10/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
08/10/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22/10/20211 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
15/10/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
08/10/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22/10/20214 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
15/10/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
08/10/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 40 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần

Thống kê loto XS Trà Vinh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
96 8 lần 38 0 lần
51 8 lần 33 0 lần
82 7 lần 92 0 lần
43 7 lần 91 0 lần
23 7 lần 31 0 lần

Lô gan Trà Vinh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan