Hôm Nay Chủ nhật, ngày 24-10-2021
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 20 ngày trước 23/10/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22/10/20212 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
15/10/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
08/10/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22/10/20210 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
15/10/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
08/10/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22/10/20213 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
15/10/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
08/10/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 39 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần

Thống kê loto XS Vĩnh Long về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
02 9 lần 73 0 lần
28 8 lần 25 0 lần
37 7 lần 60 0 lần
40 7 lần 85 0 lần
79 6 lần 92 0 lần

Lô gan Vĩnh Long biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan