Hôm Nay Thứ 4, ngày 22-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 20 ngày trước 21/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
14/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
07/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
14/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
07/09/20210 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
14/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
07/09/202118 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 54 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê loto XS Vũng Tàu về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
81 9 lần 91 0 lần
66 8 lần 58 0 lần
42 8 lần 10 0 lần
93 7 lần 99 1 lần
04 7 lần 18 1 lần

Lô gan Vũng Tàu biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
26 98 ngày 15/06/2021 98
68 98 ngày 15/06/2021 98
05 98 ngày 15/06/2021 98
50 98 ngày 15/06/2021 98
08 98 ngày 15/06/2021 98
55 98 ngày 15/06/2021 98
56 98 ngày 15/06/2021 98
82 98 ngày 15/06/2021 98
76 98 ngày 15/06/2021 98
34 98 ngày 15/06/2021 98