Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-07-2021

Kết quả XS Miền Nam 15 ngày - Bảng kết quả XSMN 15 ngày gần đây

Xem kết quả theo ngày
thang truoc thang sau

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 25-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 25-7-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 24-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 24-7-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 23-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 23-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 22-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 22-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 21-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 21-7-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 20-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 20-7-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 19-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 19-7-2021

Cà Mau
Mã: CM
Đồng Tháp
Mã: DT
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 18-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 18-7-2021

Đà Lạt
Mã: DL
Kiên Giang
Mã: KG
Tiền Giang
Mã: TG
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 17-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 17-7-2021

Bình Phước
Mã: BP
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Hậu Giang
Mã: HG
Long An
Mã: LA
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 16-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 16-7-2021

Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 15-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 15-7-2021

An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Tây Ninh
Mã: TN
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 14-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 14-7-2021

Cần Thơ
Mã: CT
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB

Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 13-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 13-7-2021

Bạc Liêu
Mã: BL
Bến Tre
Mã: BTR
Vũng Tàu
Mã: VT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB