Hôm Nay Thứ 6, ngày 07-10-2022
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê tần số nhịp Đà Nẵng

Ngày Thứ Số lần về Giải_vị trí Số nhịp xuất hiện
Tổng số lần về: 0 lần
Hướng dẫn cách xem thống kê tần số nhịp
 + Bước 1: Chọn khoảng thời gian xổ số Đà Nẵng cần xem từ ngày - đến ngày
 + Bước 2: Nhập 1 cặp số của xổ số Đà Nẵng muốn xem, cặp có 2 chữ số giá trị từ 00 - 99
 + Bước 3: Bấm vào nút: Xem kết quả xổ số Đà Nẵng

Kết quả XSDNA nếu có giá trị sẽ trả về để xem. Chi tiết hướng dẫn cách xem tại dây

Thống kê giải đặc biệt KQXSDNA

Tháng 07 439642
02/07/2022
130218
06/07/2022
415086
09/07/2022
771406
13/07/2022
404662
16/07/2022
Tháng 07 152897
20/07/2022
577616
23/07/2022
545522
27/07/2022
560961
30/07/2022
Tháng 08 952908
03/08/2022
506920
06/08/2022
307517
10/08/2022
088387
13/08/2022
982704
17/08/2022
Tháng 08 861609
20/08/2022
556678
24/08/2022
870715
27/08/2022
806253
31/08/2022
Tháng 09 908388
03/09/2022
953622
07/09/2022
757959
10/09/2022
941551
14/09/2022
853656
17/09/2022
Tháng 09 506766
21/09/2022
066089
24/09/2022
860429
28/09/2022
Tháng 10 770005
01/10/2022
374753
05/10/2022