Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê tần số nhịp Đà Nẵng

Ngày Thứ Số lần về Giải_vị trí Số nhịp xuất hiện
Tổng số lần về: 0 lần
Hướng dẫn cách xem thống kê tần số nhịp
 + Bước 1: Chọn khoảng thời gian xổ số Đà Nẵng cần xem từ ngày - đến ngày
 + Bước 2: Nhập 1 cặp số của xổ số Đà Nẵng muốn xem, cặp có 2 chữ số giá trị từ 00 - 99
 + Bước 3: Bấm vào nút: Xem kết quả xổ số Đà Nẵng

Kết quả XSDNA nếu có giá trị sẽ trả về để xem. Chi tiết hướng dẫn cách xem tại dây

Thống kê giải đặc biệt KQXSDNA

Tháng 02 508818
02/02/2022
841711
05/02/2022
246330
09/02/2022
277661
12/02/2022
583586
16/02/2022
Tháng 02 554573
19/02/2022
936444
23/02/2022
315328
26/02/2022
Tháng 03 030928
02/03/2022
620340
05/03/2022
439348
09/03/2022
704975
12/03/2022
618135
16/03/2022
Tháng 03 831282
19/03/2022
877926
23/03/2022
165869
26/03/2022
990332
30/03/2022
Tháng 04 641990
02/04/2022
936017
06/04/2022
995169
09/04/2022
119564
13/04/2022
957353
16/04/2022
Tháng 04 350639
20/04/2022
057488
23/04/2022
784144
27/04/2022
775659
30/04/2022
Tháng 05 330108
04/05/2022
027769
07/05/2022
828046
11/05/2022
512793
14/05/2022
150322
18/05/2022