Hôm Nay Thứ 3, ngày 18-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê tần số nhịp Đà Nẵng

Ngày Thứ Số lần về Giải_vị trí Số nhịp xuất hiện
Tổng số lần về: 0 lần
Hướng dẫn cách xem thống kê tần số nhịp
 + Bước 1: Chọn khoảng thời gian xổ số Đà Nẵng cần xem từ ngày - đến ngày
 + Bước 2: Nhập 1 cặp số của xổ số Đà Nẵng muốn xem, cặp có 2 chữ số giá trị từ 00 - 99
 + Bước 3: Bấm vào nút: Xem kết quả xổ số Đà Nẵng

Kết quả XSDNA nếu có giá trị sẽ trả về để xem. Chi tiết hướng dẫn cách xem tại dây

Thống kê giải đặc biệt KQXSDNA

Tháng 02 634263
03/02/2021
548102
06/02/2021
625143
10/02/2021
262891
13/02/2021
322589
17/02/2021
Tháng 02 555802
20/02/2021
267051
24/02/2021
515085
27/02/2021
Tháng 03 974173
03/03/2021
017250
06/03/2021
680082
10/03/2021
405857
13/03/2021
585423
17/03/2021
Tháng 03 446544
20/03/2021
776113
24/03/2021
122369
27/03/2021
926725
31/03/2021
Tháng 04 045532
03/04/2021
475497
07/04/2021
085401
10/04/2021
894278
14/04/2021
030891
17/04/2021
Tháng 04 217178
21/04/2021
470865
24/04/2021
164022
28/04/2021
Tháng 05 765127
01/05/2021
105669
05/05/2021
943716
08/05/2021
657990
12/05/2021
461716
15/05/2021