Hôm Nay Thứ 5, ngày 04-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê tần số nhịp Đà Nẵng

Ngày Thứ Số lần về Giải_vị trí Số nhịp xuất hiện
Tổng số lần về: 0 lần
Hướng dẫn cách xem thống kê tần số nhịp
 + Bước 1: Chọn khoảng thời gian xổ số Đà Nẵng cần xem từ ngày - đến ngày
 + Bước 2: Nhập 1 cặp số của xổ số Đà Nẵng muốn xem, cặp có 2 chữ số giá trị từ 00 - 99
 + Bước 3: Bấm vào nút: Xem kết quả xổ số Đà Nẵng

Kết quả XSDNA nếu có giá trị sẽ trả về để xem. Chi tiết hướng dẫn cách xem tại dây

Thống kê giải đặc biệt KQXSDNA

Tháng 12 978827
02/12/2020
902623
05/12/2020
327690
09/12/2020
955531
12/12/2020
977189
16/12/2020
Tháng 12 586684
19/12/2020
510489
23/12/2020
291139
26/12/2020
466910
30/12/2020
Tháng 01 132907
02/01/2021
062301
06/01/2021
342110
09/01/2021
351910
13/01/2021
729537
16/01/2021
Tháng 01 154152
20/01/2021
198182
23/01/2021
050697
27/01/2021
995913
30/01/2021
Tháng 02 634263
03/02/2021
548102
06/02/2021
625143
10/02/2021
262891
13/02/2021
322589
17/02/2021
Tháng 02 555802
20/02/2021
267051
24/02/2021
515085
27/02/2021
Tháng 03 974173
03/03/2021