Hôm Nay Thứ 6, ngày 07-10-2022
Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê tần số nhịp Thừa Thiên Huế

Ngày Thứ Số lần về Giải_vị trí Số nhịp xuất hiện
Tổng số lần về: 0 lần
Hướng dẫn cách xem thống kê tần số nhịp
 + Bước 1: Chọn khoảng thời gian xổ số Thừa Thiên Huế cần xem từ ngày - đến ngày
 + Bước 2: Nhập 1 cặp số của xổ số Thừa Thiên Huế muốn xem, cặp có 2 chữ số giá trị từ 00 - 99
 + Bước 3: Bấm vào nút: Xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế

Kết quả XSTTH nếu có giá trị sẽ trả về để xem. Chi tiết hướng dẫn cách xem tại dây

Thống kê giải đặc biệt KQXSTTH

Tháng 07 333733
03/07/2022
406203
04/07/2022
711311
10/07/2022
546784
11/07/2022
135708
17/07/2022
Tháng 07 970648
18/07/2022
070135
24/07/2022
766696
25/07/2022
149303
31/07/2022
Tháng 08 985387
01/08/2022
269088
07/08/2022
552158
08/08/2022
306493
14/08/2022
185346
15/08/2022
Tháng 08 320946
21/08/2022
404404
22/08/2022
403252
28/08/2022
223086
29/08/2022
Tháng 09 140915
04/09/2022
092558
05/09/2022
115755
11/09/2022
572829
12/09/2022
414556
18/09/2022
Tháng 09 016494
19/09/2022
404121
25/09/2022
918341
26/09/2022
Tháng 10 887035
02/10/2022
990337
03/10/2022