Hôm Nay Thứ 3, ngày 03-08-2021
Thống kê 2 số cuối XSBTR Thống kê đặc biệt tuần XSBTR
Thống kê tần số nhịp XSBTR Thống kê tần suất loto XSBTR
Tần suất cặp loto XSBTR Thống kê lô gan XSBTR
Đầu đuôi loto XSBTR Thống kê theo tổng XSBTR

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Bến Tre trong vòng 30 ngày trước 02/08/2021

Ngày - Tháng 27
-
07
20
-
07
13
-
07
06
-
07
Tổng lượt về
00-55 1 1
01-10 0
02-20 0
03-30 0
04-40 0
05-50 1 1
06-60 0
07-70 1 1
08-80 0
09-90 1 1
11-66 0
12-21 0
13-31 0
14-41 0
15-51 0
16-61 1 1
17-71 0
18-81 0
19-91 1 1
22-77 1 1
23-32 2 2
24-42 0
25-52 0
26-62 1 1
27-72 0
28-82 0
29-92 2 2
33-88 0
34-43 0
35-53 1 1
36-63 0
37-73 0
38-83 1 1
39-93 0
44-99 0
45-54 0
46-64 0
47-74 0
48-84 1 1
49-94 0
56-65 0
57-75 1 1
58-85 0
59-95 1 1
67-76 0
68-86 1 1
69-96 0
78-87 0
79-97 0
89-98 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.