Hôm Nay Thứ 3, ngày 03-08-2021
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 ngày trước 02/08/2021

Ngày - Tháng 27
-
07
20
-
07
13
-
07
06
-
07
Tổng lượt về
00-55 0
01-10 0
02-20 0
03-30 11 2
04-40 2 2
05-50 1 1
06-60 0
07-70 1 1
08-80 22 4
09-90 21 3
11-66 0
12-21 1 1
13-31 1 1
14-41 111 3
15-51 121 4
16-61 1 1
17-71 0
18-81 2 2
19-91 1 1
22-77 1 1
23-32 0
24-42 0
25-52 1 1
26-62 1 1
27-72 1 1
28-82 0
29-92 1 1
33-88 0
34-43 111 3
35-53 0
36-63 0
37-73 0
38-83 0
39-93 1 1
44-99 0
45-54 1 1
46-64 2 2
47-74 1 1
48-84 2 2
49-94 1 1
56-65 0
57-75 11 2
58-85 0
59-95 11 2
67-76 0
68-86 1 1
69-96 31 4
78-87 2 2
79-97 1 1
89-98 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.