Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-07-2021
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Kiên Giang trong vòng 30 ngày trước 25/07/2021

Ngày - Tháng 25
-
07
18
-
07
04
-
07
27
-
06
Tổng lượt về
00-55 0
01-10 0
02-20 1 1
03-30 0
04-40 1 1
05-50 3 3
06-60 0
07-70 1 1
08-80 1 1
09-90 1 1
11-66 1 1
12-21 11 2
13-31 2 2
14-41 0
15-51 0
16-61 0
17-71 0
18-81 1 1
19-91 11 2
22-77 0
23-32 0
24-42 0
25-52 11 2
26-62 2 2
27-72 0
28-82 1 1
29-92 1 1
33-88 0
34-43 1 1
35-53 3 3
36-63 0
37-73 0
38-83 0
39-93 1 1
44-99 0
45-54 0
46-64 1 1
47-74 0
48-84 1 1
49-94 0
56-65 1 1
57-75 0
58-85 1 1
59-95 12 3
67-76 1 1
68-86 0
69-96 0
78-87 0
79-97 1 1
89-98 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.