Hôm Nay Thứ 3, ngày 21-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê tần suất cặp loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 30 ngày trước 20/09/2021

Ngày - Tháng 18
-
09
11
-
09
04
-
09
28
-
08
Tổng lượt về
00-55 1 1
01-10 0
02-20 121 4
03-30 11 2
04-40 0
05-50 11 2
06-60 0
07-70 0
08-80 1 1
09-90 2 2
11-66 0
12-21 0
13-31 0
14-41 0
15-51 11 2
16-61 0
17-71 0
18-81 11 2
19-91 12 3
22-77 1 1
23-32 1 1
24-42 1 1
25-52 12 3
26-62 1 1
27-72 11 2
28-82 1 1
29-92 0
33-88 1 1
34-43 0
35-53 11 2
36-63 3 3
37-73 2 2
38-83 1 1
39-93 0
44-99 0
45-54 0
46-64 3 3
47-74 1 1
48-84 0
49-94 1 1
56-65 1 1
57-75 2 2
58-85 1 1
59-95 2 2
67-76 11 2
68-86 1 1
69-96 0
78-87 0
79-97 1 1
89-98 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.