Hôm Nay Thứ 3, ngày 21-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê XSAG tần suất loto xổ số An Giang trong vòng 99 ngày trước 20/09/2021

Ngày - Tháng 16
-
09
09
-
09
02
-
09
26
-
08
19
-
08
12
-
08
05
-
08
29
-
07
22
-
07
15
-
07
08
-
07
01
-
07
24
-
06
17
-
06
Tổng lượt về
00 11 2
01 0
02 2 2
03 1 1
04 1 1
05 1 1
06 0
07 0
08 31 4
09 1 1
10 0
11 1 1
12 1 1
13 0
14 0
15 1 1
16 1 1
17 0
18 0
19 1 1
20 2 2
21 0
22 1 1
23 1 1
24 0
25 0
26 0
27 0
28 11 2
29 0
30 0
31 1 1
32 0
33 0
34 1 1
35 21 3
36 1 1
37 0
38 1 1
39 1 1
40 1 1
41 1 1
42 1 1
43 0
44 0
45 0
46 0
47 1 1
48 1 1
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 1 1
55 0
56 1 1
57 0
58 1 1
59 21 3
60 0
61 1 1
62 11 2
63 0
64 0
65 0
66 0
67 2 2
68 1 1
69 0
70 0
71 1 1
72 1 1
73 1 1
74 11 2
75 0
76 1 1
77 0
78 1 1
79 11 2
80 0
81 0
82 0
83 1 1
84 1 1
85 0
86 1 1
87 1 1
88 1 1
89 0
90 0
91 11 2
92 1 1
93 2 2
94 11 2
95 1 1
96 0
97 11 2
98 0
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSAG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
23 10 lần 10 0 lần
08 8 lần 26 0 lần
02 8 lần 50 1 lần
64 8 lần 15 1 lần
65 8 lần 25 1 lần
19 7 lần 24 1 lần
94 7 lần 44 1 lần
60 7 lần 09 1 lần
67 7 lần 17 1 lần
81 6 lần 43 2 lần