Hôm Nay Thứ 3, ngày 21-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê XSBL tần suất loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 99 ngày trước 20/09/2021

Ngày - Tháng 14
-
09
07
-
09
31
-
08
24
-
08
17
-
08
10
-
08
03
-
08
27
-
07
20
-
07
13
-
07
06
-
07
29
-
06
22
-
06
15
-
06
Tổng lượt về
00 0
01 1 1
02 1 1
03 1 1
04 0
05 1 1
06 1 1
07 0
08 1 1
09 0
10 0
11 11 2
12 11 2
13 0
14 0
15 1 1
16 0
17 0
18 1 1
19 0
20 0
21 0
22 0
23 1 1
24 0
25 0
26 0
27 1 1
28 0
29 0
30 1 1
31 1 1
32 0
33 0
34 0
35 11 2
36 1 1
37 0
38 0
39 11 2
40 11 2
41 2 2
42 1 1
43 0
44 0
45 1 1
46 1 1
47 2 2
48 0
49 1 1
50 0
51 0
52 0
53 0
54 11 2
55 0
56 11 2
57 1 1
58 1 1
59 11 2
60 1 1
61 0
62 0
63 0
64 0
65 1 1
66 0
67 0
68 1 1
69 11 2
70 1 1
71 0
72 0
73 0
74 1 1
75 0
76 1 1
77 0
78 112 4
79 11 2
80 11 2
81 111 3
82 0
83 0
84 1 1
85 2 2
86 1 1
87 111 3
88 0
89 0
90 0
91 1 1
92 0
93 1 1
94 1 1
95 0
96 11 2
97 1 1
98 0
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSBL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
81 9 lần 17 0 lần
96 9 lần 21 0 lần
76 8 lần 58 1 lần
78 8 lần 32 1 lần
66 8 lần 02 1 lần
98 7 lần 48 1 lần
47 7 lần 04 1 lần
85 7 lần 28 1 lần
60 6 lần 90 1 lần
13 6 lần 38 1 lần