Hôm Nay Thứ 3, ngày 21-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê XSDL tần suất loto xổ số Đà Lạt trong vòng 99 ngày trước 20/09/2021

Ngày - Tháng 19
-
09
12
-
09
05
-
09
29
-
08
22
-
08
15
-
08
08
-
08
01
-
08
25
-
07
18
-
07
04
-
07
27
-
06
20
-
06
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 0
03 1 1
04 1 1
05 0
06 0
07 0
08 1 1
09 0
10 0
11 0
12 0
13 1 1
14 1 1
15 0
16 0
17 1 1
18 0
19 0
20 0
21 1 1
22 0
23 1 1
24 0
25 0
26 0
27 0
28 11 2
29 1 1
30 1 1
31 0
32 1 1
33 0
34 0
35 1 1
36 0
37 1 1
38 1 1
39 1 1
40 0
41 1 1
42 1 1
43 21 3
44 0
45 1 1
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 11 2
52 0
53 0
54 2 2
55 1 1
56 0
57 1 1
58 0
59 1 1
60 1 1
61 0
62 0
63 0
64 0
65 0
66 1 1
67 0
68 0
69 1 1
70 1 1
71 0
72 0
73 2 2
74 1 1
75 0
76 0
77 1 1
78 1 1
79 0
80 0
81 0
82 2 2
83 1 1
84 1 1
85 11 2
86 0
87 0
88 11 2
89 1 1
90 0
91 1 1
92 0
93 1 1
94 1 1
95 0
96 0
97 0
98 1 1
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
59 8 lần 56 0 lần
13 8 lần 31 0 lần
77 7 lần 87 0 lần
60 7 lần 90 1 lần
25 7 lần 02 1 lần
69 7 lần 49 1 lần
55 7 lần 97 1 lần
83 6 lần 78 1 lần
12 6 lần 76 2 lần
85 6 lần 71 2 lần