Hôm Nay Thứ 3, ngày 21-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê XSDN tần suất loto xổ số Đồng Nai trong vòng 99 ngày trước 20/09/2021

Ngày - Tháng 15
-
09
08
-
09
25
-
08
18
-
08
11
-
08
04
-
08
28
-
07
21
-
07
14
-
07
07
-
07
30
-
06
23
-
06
16
-
06
Tổng lượt về
00 0
01 1 1
02 1 1
03 0
04 0
05 0
06 1 1
07 0
08 11 2
09 1 1
10 0
11 0
12 0
13 1 1
14 1 1
15 1 1
16 1 1
17 21 3
18 0
19 0
20 0
21 1 1
22 0
23 3 3
24 0
25 1 1
26 1 1
27 0
28 0
29 111 3
30 1 1
31 0
32 1 1
33 0
34 1 1
35 1 1
36 1 1
37 1 1
38 1 1
39 1 1
40 21 3
41 0
42 1 1
43 1 1
44 0
45 1 1
46 0
47 0
48 1 1
49 1 1
50 0
51 0
52 2 2
53 0
54 0
55 11 2
56 1 1
57 0
58 11 2
59 0
60 1 1
61 11 2
62 1 1
63 0
64 1 1
65 0
66 1 1
67 0
68 0
69 0
70 0
71 0
72 1 1
73 0
74 1 1
75 0
76 1 1
77 1 1
78 2 2
79 1 1
80 0
81 0
82 1 1
83 11 2
84 0
85 1 1
86 0
87 11 2
88 0
89 1 1
90 11 2
91 1 1
92 2 2
93 1 1
94 1 1
95 0
96 0
97 0
98 0
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSDN về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
23 10 lần 22 0 lần
29 8 lần 67 1 lần
55 8 lần 20 1 lần
83 8 lần 84 1 lần
66 7 lần 79 1 lần
89 6 lần 28 1 lần
42 6 lần 33 1 lần
41 6 lần 69 1 lần
58 6 lần 12 1 lần
59 6 lần 54 1 lần