Hôm Nay Thứ 3, ngày 19-10-2021
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê XSHCM tần suất loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 99 ngày trước 18/10/2021

Ngày - Tháng 18
-
10
16
-
10
11
-
10
09
-
10
04
-
10
02
-
10
27
-
09
25
-
09
20
-
09
18
-
09
13
-
09
11
-
09
06
-
09
04
-
09
30
-
08
28
-
08
23
-
08
21
-
08
16
-
08
14
-
08
09
-
08
07
-
08
02
-
08
31
-
07
26
-
07
24
-
07
19
-
07
17
-
07
Tổng lượt về
00 0
01 0
02 0
03 0
04 0
05 0
06 0
07 0
08 0
09 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 0
58 0
59 0
60 0
61 0
62 0
63 0
64 0
65 0
66 0
67 0
68 0
69 0
70 0
71 0
72 0
73 0
74 0
75 0
76 0
77 0
78 0
79 0
80 0
81 0
82 0
83 0
84 0
85 0
86 0
87 0
88 0
89 0
90 0
91 0
92 0
93 0
94 0
95 0
96 0
97 0
98 0
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSHCM về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
07 3 lần 00 0 lần
29 2 lần 57 0 lần
03 2 lần 67 0 lần
58 2 lần 66 0 lần
60 2 lần 65 0 lần
52 2 lần 64 0 lần
18 1 lần 63 0 lần
30 1 lần 62 0 lần
28 1 lần 59 0 lần
79 1 lần 55 0 lần