Hôm Nay Thứ 3, ngày 21-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê XSHG tần suất loto xổ số Hậu Giang trong vòng 99 ngày trước 20/09/2021

Ngày - Tháng 18
-
09
11
-
09
04
-
09
28
-
08
21
-
08
14
-
08
07
-
08
31
-
07
24
-
07
17
-
07
03
-
07
26
-
06
19
-
06
Tổng lượt về
00 0
01 1 1
02 1 1
03 1 1
04 1 1
05 0
06 0
07 0
08 1 1
09 1 1
10 1 1
11 1 1
12 0
13 1 1
14 0
15 2 2
16 1 1
17 0
18 1 1
19 0
20 1 1
21 1 1
22 11 2
23 0
24 1 1
25 11 2
26 0
27 1 1
28 0
29 1 1
30 0
31 2 2
32 0
33 1 1
34 0
35 0
36 0
37 1 1
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 11 2
49 0
50 0
51 0
52 1 1
53 1 1
54 1 1
55 21 3
56 0
57 1 1
58 0
59 0
60 1 1
61 0
62 0
63 0
64 0
65 0
66 1 1
67 1 1
68 0
69 11 2
70 0
71 1 1
72 0
73 21 3
74 0
75 1 1
76 0
77 0
78 0
79 0
80 1 1
81 0
82 0
83 2 2
84 1 1
85 1 1
86 0
87 0
88 0
89 1 1
90 0
91 0
92 1 1
93 0
94 0
95 0
96 0
97 1 1
98 1 1
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSHG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
73 9 lần 00 0 lần
67 9 lần 94 0 lần
92 8 lần 36 0 lần
85 8 lần 81 0 lần
95 7 lần 88 0 lần
93 7 lần 76 0 lần
25 7 lần 62 1 lần
89 7 lần 90 1 lần
08 7 lần 26 1 lần
15 6 lần 79 1 lần