Hôm Nay Thứ 3, ngày 21-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê XSLA tần suất loto xổ số Long An trong vòng 99 ngày trước 20/09/2021

Ngày - Tháng 18
-
09
11
-
09
04
-
09
28
-
08
21
-
08
14
-
08
07
-
08
31
-
07
24
-
07
17
-
07
03
-
07
26
-
06
19
-
06
Tổng lượt về
00 1 1
01 0
02 1 1
03 0
04 0
05 0
06 0
07 0
08 1 1
09 21 3
10 1 1
11 1 1
12 0
13 0
14 0
15 1 1
16 0
17 1 1
18 1 1
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 1 1
27 0
28 11 2
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 11 2
35 1 1
36 0
37 0
38 1 1
39 0
40 1 1
41 0
42 0
43 0
44 1 1
45 0
46 1 1
47 0
48 1 1
49 2 2
50 0
51 1 1
52 1 1
53 0
54 0
55 1 1
56 0
57 0
58 11 2
59 0
60 0
61 1 1
62 0
63 2 2
64 1 1
65 0
66 0
67 0
68 1 1
69 2 2
70 0
71 1 1
72 0
73 1 1
74 0
75 0
76 11 2
77 0
78 0
79 0
80 11 2
81 1 1
82 0
83 1 1
84 1 1
85 1 1
86 1 1
87 1 1
88 1 1
89 0
90 1 1
91 11 2
92 0
93 0
94 0
95 1 1
96 1 1
97 0
98 0
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSLA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
63 9 lần 19 0 lần
80 8 lần 50 1 lần
15 7 lần 79 1 lần
48 7 lần 33 1 lần
75 7 lần 36 1 lần
44 7 lần 41 1 lần
90 7 lần 57 1 lần
08 7 lần 68 1 lần
39 7 lần 67 1 lần
83 7 lần 82 1 lần