Hôm Nay Thứ 3, ngày 21-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê XSVL tần suất loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 99 ngày trước 20/09/2021

Ngày - Tháng 17
-
09
10
-
09
03
-
09
27
-
08
20
-
08
13
-
08
06
-
08
30
-
07
23
-
07
16
-
07
02
-
07
25
-
06
18
-
06
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 0
03 1 1
04 11 2
05 0
06 0
07 0
08 0
09 0
10 1 1
11 1 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 2 2
17 1 1
18 1 1
19 0
20 0
21 0
22 11 2
23 1 1
24 0
25 0
26 0
27 0
28 1 1
29 0
30 0
31 1 1
32 0
33 0
34 0
35 0
36 1 1
37 12 3
38 0
39 2 2
40 21 3
41 0
42 0
43 1 1
44 1 1
45 1 1
46 0
47 1 1
48 0
49 1 1
50 11 2
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 1 1
58 0
59 0
60 0
61 0
62 0
63 0
64 1 1
65 0
66 0
67 0
68 1 1
69 11 2
70 1 1
71 0
72 0
73 0
74 0
75 1 1
76 0
77 0
78 0
79 1 1
80 0
81 0
82 0
83 0
84 1 1
85 0
86 1 1
87 0
88 2 2
89 1 1
90 1 1
91 11 2
92 0
93 0
94 0
95 11 2
96 1 1
97 1 1
98 11 2
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
02 10 lần 60 0 lần
40 8 lần 85 0 lần
28 8 lần 53 0 lần
00 7 lần 92 0 lần
79 7 lần 56 0 lần
37 7 lần 73 0 lần
43 7 lần 14 1 lần
59 7 lần 13 1 lần
69 7 lần 12 1 lần
90 7 lần 24 1 lần