Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số An Giang : 29/06/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 62

Ngày 23-06-2022, Giải Đặc Biệt:

736062
Ngày xuất hiện Loto ĐB 62 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-10-2020 167462 957643 22-10-2020
03-05-2018 005462 450580 10-05-2018
08-12-2016 880962 088546 15-12-2016
20-02-2014 870662 614355 27-02-2014
05-07-2012 137962 065590 12-07-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 62
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
43 1 lần 80 1 lần 46 1 lần 55 1 lần 90 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 2 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 0 (2 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 62 vào ngày trước đó

Ngày 23-06-2022, Giải Đặc Biệt:

736062
Ngày xuất hiện Loto ĐB 62 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm
29-06-2017 500802