Hôm Nay Thứ 6, ngày 28-01-2022
Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số An Giang : 28/01/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50

Ngày 27-01-2022, Giải Đặc Biệt:

024550
Ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-12-2021 812950 414784 16-12-2021
12-12-2013 542050 161506 19-12-2013
23-08-2012 645150 938119 30-08-2012
27-10-2011 092850 375774 03-11-2011
04-08-2011 783350 457171 11-08-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
84 1 lần 06 1 lần 19 1 lần 74 1 lần 71 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 2 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 2 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 4 (2 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 50 vào ngày trước đó

Ngày 27-01-2022, Giải Đặc Biệt:

024550
Ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/01 hàng năm
28-01-2021 615136
28-01-2016 549843
28-01-2010 922931