Hôm Nay Thứ 6, ngày 28-01-2022
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Bình Định : 28/01/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 70

Ngày 27-01-2022, Giải Đặc Biệt:

496870
Ngày xuất hiện Loto ĐB 70 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
13-02-2020 388470 626262 20-02-2020
13-06-2019 372570 264393 20-06-2019
11-12-2014 674370 535958 18-12-2014
31-07-2014 341670 213878 07-08-2014
18-07-2013 574370 201691 25-07-2013
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
62 1 lần 93 1 lần 58 1 lần 78 1 lần 91 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 2 lần 1 lần
9 2 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 70 vào ngày trước đó

Ngày 27-01-2022, Giải Đặc Biệt:

496870
Ngày xuất hiện Loto ĐB 70 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/01 hàng năm
28-01-2021 410039
28-01-2016 249871
28-01-2010 96507