Hôm Nay Thứ 3, ngày 19-10-2021
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Bình Định : 19/10/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 17

Ngày 14-10-2021, Giải Đặc Biệt:

818417
Ngày xuất hiện Loto ĐB 17 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30-04-2020 800717 323436 07-05-2020
30-05-2019 919917 529909 06-06-2019
30-08-2018 886017 781709 06-09-2018
10-05-2018 845617 646624 17-05-2018
03-04-2014 219017 512423 10-04-2014
04-07-2013 708117 952559 11-07-2013
09-09-2010 12417 02282 16-09-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 17
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
09 2 lần 36 1 lần 24 1 lần 23 1 lần 59 1 lần
82 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 2 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 3 lần 3 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần) - 0 (2 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 9 (3 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 9 (3 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 17 vào ngày trước đó

Ngày 14-10-2021, Giải Đặc Biệt:

818417
Ngày xuất hiện Loto ĐB 17 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 19/10 hàng năm
19-10-2017 932473