Hôm Nay Thứ 4, ngày 29-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Bình Định : 29/06/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19

Ngày 23-06-2022, Giải Đặc Biệt:

499819
Ngày xuất hiện Loto ĐB 19 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20-05-2021 533919 692204 27-05-2021
16-07-2020 721619 501782 23-07-2020
21-05-2020 465219 557450 28-05-2020
28-03-2019 740919 667189 04-04-2019
15-09-2011 58019 93855 22-09-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
04 1 lần 82 1 lần 50 1 lần 89 1 lần 55 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 2 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 2 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 8 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 19 vào ngày trước đó

Ngày 23-06-2022, Giải Đặc Biệt:

499819
Ngày xuất hiện Loto ĐB 19 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm
29-06-2017 255481