Hôm Nay Thứ 4, ngày 12-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Bạc Liêu : 12/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06

Ngày 11-05-2021, Giải Đặc Biệt:

412906
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
10-03-2020 964406 164525 17-03-2020
03-03-2020 084706 964406 10-03-2020
04-11-2014 554106 608943 11-11-2014
18-10-2011 509306 679699 25-10-2011
07-12-2010 627706 719843 14-12-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
43 2 lần 25 1 lần 06 1 lần 99 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 3 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 7 (3 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 06 vào ngày trước đó

Ngày 11-05-2021, Giải Đặc Biệt:

412906
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 12/05 hàng năm
12-05-2020 096097
12-05-2015 210820