Hôm Nay Thứ 6, ngày 18-06-2021
Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Bình Thuận : 18/06/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07

Ngày 17-06-2021, Giải Đặc Biệt:

995407
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26-04-2018 757007 824830 03-05-2018
11-08-2016 404007 440248 18-08-2016
01-01-2015 856907 008906 08-01-2015
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
30 1 lần 48 1 lần 06 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 07 vào ngày trước đó

Ngày 17-06-2021, Giải Đặc Biệt:

995407
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/06 hàng năm
18-06-2020 881465
18-06-2015 351793