Hôm Nay Thứ 4, ngày 12-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Đà Lạt : 12/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40

Ngày 02-05-2021, Giải Đặc Biệt:

368140
Ngày xuất hiện Loto ĐB 40 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17-11-2019 073540 917783 24-11-2019
30-09-2018 579140 718562 07-10-2018
23-09-2018 889840 579140 30-09-2018
10-07-2016 787940 952851 17-07-2016
01-05-2016 947540 348148 08-05-2016
08-12-2013 078340 389683 15-12-2013
20-01-2013 847240 431233 27-01-2013
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
83 2 lần 62 1 lần 40 1 lần 51 1 lần 48 1 lần
33 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 2 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 3 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 2 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 2 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 4 (2 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 3 (3 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 6 (2 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 40 vào ngày trước đó

Ngày 02-05-2021, Giải Đặc Biệt:

368140
Ngày xuất hiện Loto ĐB 40 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 12/05 hàng năm
12-05-2019 002268
12-05-2013 843383