Hôm Nay Thứ 5, ngày 06-10-2022
Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Đà Lạt : 07/10/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 41

Ngày 02-10-2022, Giải Đặc Biệt:

928141
Ngày xuất hiện Loto ĐB 41 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28-02-2021 578741 752336 07-03-2021
17-01-2021 149641 576831 24-01-2021
19-01-2014 958441 577823 26-01-2014
25-11-2012 701141 045982 02-12-2012
09-09-2012 549041 062590 16-09-2012
24-07-2011 110541 276605 31-07-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 41
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
36 1 lần 31 1 lần 23 1 lần 82 1 lần 90 1 lần
05 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 2 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 2 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 5 (2 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 41 vào ngày trước đó

Ngày 02-10-2022, Giải Đặc Biệt:

928141
Ngày xuất hiện Loto ĐB 41 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 07/10 hàng năm
07-10-2018 718562
07-10-2012 686006