Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Đà Lạt : 20/05/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45

Ngày 15-05-2022, Giải Đặc Biệt:

143945
Ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
05-12-2021 974845 124298 12-12-2021
26-11-2017 306245 645742 03-12-2017
31-05-2015 520245 228596 07-06-2015
09-03-2014 902245 622482 16-03-2014
06-10-2013 371145 211364 13-10-2013
05-02-2012 514245 331130 12-02-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
98 1 lần 42 1 lần 96 1 lần 82 1 lần 64 1 lần
30 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 2 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 2 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 45 vào ngày trước đó

Ngày 15-05-2022, Giải Đặc Biệt:

143945
Ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 20/05 hàng năm
20-05-2018 044063
20-05-2012 324748