Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Đắk Lắk : 29/06/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61

Ngày 28-06-2022, Giải Đặc Biệt:

612861
Ngày xuất hiện Loto ĐB 61 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-01-2019 091261 328155 22-01-2019
25-09-2018 600061 062190 02-10-2018
19-12-2017 921061 713631 26-12-2017
15-11-2016 02161 95385 22-11-2016
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
55 1 lần 90 1 lần 31 1 lần 85 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 2 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 5 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 61 vào ngày trước đó

Ngày 28-06-2022, Giải Đặc Biệt:

612861
Ngày xuất hiện Loto ĐB 61 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm
29-06-2021 089482
29-06-2010 87658