Hôm Nay Thứ 3, ngày 21-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Đắk Lắk : 21/09/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 41

Ngày 14-09-2021, Giải Đặc Biệt:

922741
Ngày xuất hiện Loto ĐB 41 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
21-07-2020 024941 491475 28-07-2020
21-01-2020 773741 561007 28-01-2020
31-12-2019 289241 862463 07-01-2020
20-12-2016 65841 98879 27-12-2016
06-12-2016 20941 97011 13-12-2016
14-02-2012 78541 81708 21-02-2012
09-11-2010 48941 31900 16-11-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 41
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
75 1 lần 07 1 lần 63 1 lần 79 1 lần 11 1 lần
08 1 lần 00 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 2 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (3 lần) - 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 41 vào ngày trước đó

Ngày 14-09-2021, Giải Đặc Biệt:

922741
Ngày xuất hiện Loto ĐB 41 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/09 hàng năm
21-09-2010 29525