Hôm Nay Thứ 6, ngày 18-06-2021
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Đồng Nai : 18/06/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 55

Ngày 16-06-2021, Giải Đặc Biệt:

503155
Ngày xuất hiện Loto ĐB 55 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-07-2020 558955 911869 15-07-2020
03-06-2020 987655 200028 10-06-2020
17-09-2014 567055 843337 24-09-2014
06-02-2013 815555 202319 13-02-2013
25-07-2012 148055 409858 01-08-2012
06-10-2010 756055 732631 13-10-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 55
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
69 1 lần 28 1 lần 37 1 lần 19 1 lần 58 1 lần
31 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 2 lần 0 lần
9 0 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 8 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 0 (3 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 55 vào ngày trước đó

Ngày 16-06-2021, Giải Đặc Biệt:

503155
Ngày xuất hiện Loto ĐB 55 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/06 hàng năm
18-06-2014 643691