Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Đà Nẵng : 20/05/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 22

Ngày 18-05-2022, Giải Đặc Biệt:

150322
Ngày xuất hiện Loto ĐB 22 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-01-2022 825222 070260 12-01-2022
28-04-2021 164022 765127 01-05-2021
07-10-2020 306122 206989 10-10-2020
04-07-2020 848322 484459 08-07-2020
12-06-2019 475522 495709 15-06-2019
03-02-2018 173622 714038 07-02-2018
21-10-2017 849822 608560 25-10-2017
09-09-2017 351022 217102 13-09-2017
22-07-2017 928722 658884 26-07-2017
06-07-2016 91022 13626 09-07-2016
01-06-2016 23522 57098 04-06-2016
20-04-2016 16622 97309 23-04-2016
23-12-2015 672722 055413 26-12-2015
01-04-2015 539622 713778 04-04-2015
14-05-2014 087922 459386 17-05-2014
15-09-2012 69822 544563 19-09-2012
04-02-2012 02822 83652 08-02-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 22
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
60 2 lần 09 2 lần 27 1 lần 89 1 lần 59 1 lần
38 1 lần 02 1 lần 84 1 lần 26 1 lần 98 1 lần
13 1 lần 78 1 lần 86 1 lần 63 1 lần 52 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 2 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 3 lần
5 2 lần 0 lần 1 lần
6 3 lần 2 lần 2 lần
7 1 lần 1 lần 3 lần
8 3 lần 3 lần 1 lần
9 1 lần 4 lần 4 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (3 lần) - 8 (3 lần) - 0 (3 lần) - 2 (2 lần) - 5 (2 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (0 lần)
Đuôi 9 (4 lần) - 8 (3 lần) - 0 (2 lần) - 2 (2 lần) - 6 (2 lần) - 3 (2 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần)
Tổng 9 (4 lần) - 7 (3 lần) - 4 (3 lần) - 6 (2 lần) - 2 (2 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 22 vào ngày trước đó

Ngày 18-05-2022, Giải Đặc Biệt:

150322
Ngày xuất hiện Loto ĐB 22 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 20/05 hàng năm
20-05-2020 313247
20-05-2017 760553
20-05-2015 669875