Hôm Nay Chủ nhật, ngày 24-10-2021
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Đà Nẵng : 24/10/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47

Ngày 23-10-2021, Giải Đặc Biệt:

837947
Ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
24-06-2020 740247 762043 27-06-2020
20-05-2020 313247 073189 23-05-2020
02-10-2019 524947 662712 05-10-2019
07-07-2018 286247 237503 11-07-2018
16-06-2018 209047 799935 20-06-2018
28-04-2018 853147 635930 02-05-2018
10-03-2018 156147 488674 14-03-2018
22-06-2016 14947 98509 25-06-2016
20-02-2016 598547 493412 24-02-2016
02-12-2015 521047 669638 05-12-2015
11-12-2013 406947 802248 14-12-2013
05-01-2013 513147 276642 09-01-2013
30-04-2011 52447 24531 04-05-2011
22-09-2010 85947 18044 25-09-2010
23-01-2010 05847 66836 27-01-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
12 2 lần 43 1 lần 89 1 lần 03 1 lần 35 1 lần
30 1 lần 74 1 lần 09 1 lần 38 1 lần 48 1 lần
42 1 lần 31 1 lần 44 1 lần 36 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 0 lần 3 lần 1 lần
3 5 lần 2 lần 4 lần
4 4 lần 2 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 2 lần
8 1 lần 2 lần 2 lần
9 0 lần 2 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (5 lần) - 4 (4 lần) - 1 (2 lần) - 0 (2 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (3 lần) - 3 (2 lần) - 9 (2 lần) - 4 (2 lần) - 8 (2 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 3 (4 lần) - 7 (2 lần) - 8 (2 lần) - 1 (2 lần) - 9 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ nhật sau khi ra 47 vào ngày trước đó

Ngày 23-10-2021, Giải Đặc Biệt:

837947
Ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 24/10 hàng năm
24-10-2020 563689
24-10-2018 293227
24-10-2015 221003
24-10-2012 88066