Hôm Nay Thứ 7, ngày 15-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Đà Nẵng : 15/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 90

Ngày 12-05-2021, Giải Đặc Biệt:

657990
Ngày xuất hiện Loto ĐB 90 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-12-2020 327690 955531 12-12-2020
05-12-2018 669590 926443 08-12-2018
22-11-2017 331290 338927 25-11-2017
20-08-2014 412290 273901 23-08-2014
22-03-2014 935390 309454 26-03-2014
26-02-2014 432590 613414 01-03-2014
23-02-2013 117190 405251 27-02-2013
30-06-2012 19090 335336 04-07-2012
25-04-2012 01490 90604 28-04-2012
17-03-2012 62290 11210 21-03-2012
17-08-2011 39390 58623 20-08-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 90
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
31 1 lần 43 1 lần 27 1 lần 01 1 lần 54 1 lần
14 1 lần 51 1 lần 36 1 lần 04 1 lần 10 1 lần
23 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 3 lần 2 lần
2 2 lần 0 lần 0 lần
3 2 lần 2 lần 0 lần
4 1 lần 3 lần 2 lần
5 2 lần 0 lần 2 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 3 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần) - 2 (2 lần) - 0 (2 lần) - 5 (2 lần) - 1 (2 lần) - 4 (1 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (3 lần) - 4 (3 lần) - 3 (2 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (3 lần) - 4 (2 lần) - 1 (2 lần) - 5 (2 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 90 vào ngày trước đó

Ngày 12-05-2021, Giải Đặc Biệt:

657990
Ngày xuất hiện Loto ĐB 90 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 15/05 hàng năm
15-05-2019 991417
15-05-2013 362246
15-05-2010 50436