Hôm Nay Thứ 2, ngày 08-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Đắk Nông : 08/03/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 14

Ngày 06-03-2021, Giải Đặc Biệt:

780114
Ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
07-03-2020 005314 335236 14-03-2020
25-04-2015 042314 094040 02-05-2015
21-02-2015 469714 872635 28-02-2015
03-01-2015 445214 062284 10-01-2015
06-07-2013 318714 980133 13-07-2013
19-05-2012 99214 63104 26-05-2012
19-11-2011 77914 32518 26-11-2011
02-07-2011 26514 74278 09-07-2011
18-06-2011 81514 42565 25-06-2011
04-09-2010 98214 83135 11-09-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 14
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
35 2 lần 36 1 lần 40 1 lần 84 1 lần 33 1 lần
04 1 lần 18 1 lần 78 1 lần 65 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 4 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 2 lần 2 lần
5 0 lần 3 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 2 lần 2 lần
9 0 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (4 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (3 lần) - 4 (2 lần) - 8 (2 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 4 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ nhật sau khi ra 14 vào ngày trước đó

Ngày 06-03-2021, Giải Đặc Biệt:

780114
Ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 08/03 hàng năm
08-03-2014 050866