Hôm Nay Thứ 2, ngày 08-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Đồng Tháp : 08/03/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 25

Ngày 01-03-2021, Giải Đặc Biệt:

108125
Ngày xuất hiện Loto ĐB 25 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18-05-2020 806225 435985 25-05-2020
16-07-2018 460725 708670 23-07-2018
30-04-2018 322525 493447 07-05-2018
29-01-2018 261125 016834 05-02-2018
07-12-2015 678825 054855 14-12-2015
01-07-2013 768125 209052 08-07-2013
24-09-2012 122125 837238 01-10-2012
04-01-2010 529925 158578 11-01-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 25
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
85 1 lần 70 1 lần 47 1 lần 34 1 lần 55 1 lần
52 1 lần 38 1 lần 78 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 2 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 2 lần 2 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 2 lần 1 lần 3 lần
8 1 lần 2 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 3 (2 lần) - 5 (2 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (2 lần) - 8 (2 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 7 (3 lần) - 1 (2 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 25 vào ngày trước đó

Ngày 01-03-2021, Giải Đặc Biệt:

108125
Ngày xuất hiện Loto ĐB 25 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 08/03 hàng năm
08-03-2010 608137