Hôm Nay Thứ 6, ngày 05-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Gia Lai : 06/03/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 92

Ngày 05-03-2021, Giải Đặc Biệt:

923592
Ngày xuất hiện Loto ĐB 92 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-10-2020 898292 548917 16-10-2020
13-09-2019 575992 138528 20-09-2019
05-04-2019 651692 776463 12-04-2019
03-08-2018 894092 217015 10-08-2018
21-08-2015 802592 677306 28-08-2015
14-11-2014 894392 595843 21-11-2014
23-12-2011 57292 12234 30-12-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 92
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
17 1 lần 28 1 lần 63 1 lần 15 1 lần 06 1 lần
43 1 lần 34 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 2 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 2 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 2 lần
7 0 lần 1 lần 2 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 7 (2 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 92 vào ngày trước đó

Ngày 05-03-2021, Giải Đặc Biệt:

923592
Ngày xuất hiện Loto ĐB 92 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 06/03 hàng năm
06-03-2020 376161
06-03-2015 094569