Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Gia Lai : 27/09/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94

Ngày 23-09-2022, Giải Đặc Biệt:

586994
Ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-04-2021 256394 075405 30-04-2021
20-12-2019 521394 852712 27-12-2019
11-09-2015 222394 685180 18-09-2015
10-01-2014 927794 591824 17-01-2014
10-05-2013 840694 332900 17-05-2013
19-02-2010 72794 56591 26-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
05 1 lần 12 1 lần 80 1 lần 24 1 lần 00 1 lần
91 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 0 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 94 vào ngày trước đó

Ngày 23-09-2022, Giải Đặc Biệt:

586994
Ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/09 hàng năm
27-09-2019 204650
27-09-2013 529485