Hôm Nay Thứ 4, ngày 18-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Gia Lai : 18/05/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 17

Ngày 13-05-2022, Giải Đặc Biệt:

271517
Ngày xuất hiện Loto ĐB 17 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16-10-2020 548917 902321 23-10-2020
01-03-2019 752417 130795 08-03-2019
02-11-2018 370117 525986 09-11-2018
06-04-2018 822017 996308 13-04-2018
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 17
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
21 1 lần 95 1 lần 86 1 lần 08 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 2 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 17 vào ngày trước đó

Ngày 13-05-2022, Giải Đặc Biệt:

271517
Ngày xuất hiện Loto ĐB 17 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/05 hàng năm
18-05-2018 805946
18-05-2012 83233