Hôm Nay Thứ 3, ngày 18-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Gia Lai : 18/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 02

Ngày 14-05-2021, Giải Đặc Biệt:

264802
Ngày xuất hiện Loto ĐB 02 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06-11-2020 178002 363921 13-11-2020
17-01-2020 325302 433603 24-01-2020
10-01-2020 702202 325302 17-01-2020
07-06-2019 583902 759135 14-06-2019
06-10-2017 389702 338435 13-10-2017
27-01-2017 68202 29270 03-02-2017
17-06-2016 70402 50249 24-06-2016
22-04-2016 32302 01945 29-04-2016
08-01-2016 377402 845068 15-01-2016
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 02
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
35 2 lần 21 1 lần 03 1 lần 02 1 lần 70 1 lần
49 1 lần 45 1 lần 68 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 2 lần 1 lần 3 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 3 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 2 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 3 (2 lần) - 4 (2 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (3 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 3 (3 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 02 vào ngày trước đó

Ngày 14-05-2021, Giải Đặc Biệt:

264802
Ngày xuất hiện Loto ĐB 02 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/05 hàng năm
18-05-2018 805946
18-05-2012 83233