Hôm Nay Thứ 3, ngày 19-10-2021
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số TP Hồ Chí Minh : 19/10/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt ..

Ngày 18-10-2021, Giải Đặc Biệt:

...
Ngày xuất hiện Loto ĐB .. Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16-10-2021 ... ... 18-10-2021
11-10-2021 ... ... 16-10-2021
09-10-2021 ... ... 11-10-2021
04-10-2021 ... ... 09-10-2021
02-10-2021 ... ... 04-10-2021
27-09-2021 ... ... 02-10-2021
25-09-2021 ... ... 27-09-2021
20-09-2021 ... ... 25-09-2021
18-09-2021 ... ... 20-09-2021
13-09-2021 ... ... 18-09-2021
11-09-2021 ... ... 13-09-2021
06-09-2021 ... ... 11-09-2021
04-09-2021 ... ... 06-09-2021
30-08-2021 ... ... 04-09-2021
28-08-2021 ... ... 30-08-2021
23-08-2021 ... ... 28-08-2021
21-08-2021 ... ... 23-08-2021
16-08-2021 ... ... 21-08-2021
14-08-2021 ... ... 16-08-2021
09-08-2021 ... ... 14-08-2021
07-08-2021 ... ... 09-08-2021
02-08-2021 ... ... 07-08-2021
31-07-2021 ... ... 02-08-2021
26-07-2021 ... ... 31-07-2021
24-07-2021 ... ... 26-07-2021
19-07-2021 ... ... 24-07-2021
17-07-2021 ... ... 19-07-2021
27-04-2020 ... 027935 02-05-2020
25-04-2020 ... ... 27-04-2020
20-04-2020 ... ... 25-04-2020
18-04-2020 ... ... 20-04-2020
13-04-2020 ... ... 18-04-2020
11-04-2020 ... ... 13-04-2020
06-04-2020 ... ... 11-04-2020
04-04-2020 ... ... 06-04-2020
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện ..
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
.. 34 lần 35 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 34 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu . (34 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi . (34 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (34 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra .. vào ngày trước đó

Ngày 18-10-2021, Giải Đặc Biệt:

...
Ngày xuất hiện Loto ĐB .. Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 19/10 hàng năm
19-10-2020 567363
19-10-2019 580743
19-10-2015 578404
19-10-2013 444756