Hôm Nay Thứ 4, ngày 12-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số TP Hồ Chí Minh : 12/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 78

Ngày 10-05-2021, Giải Đặc Biệt:

333878
Ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-11-2019 282578 445200 11-11-2019
23-04-2016 838378 604444 25-04-2016
01-02-2016 432078 746458 06-02-2016
20-05-2013 340778 229533 25-05-2013
09-07-2012 312978 193266 14-07-2012
29-01-2011 069778 322059 31-01-2011
05-07-2010 277478 097463 10-07-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 78
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
00 1 lần 44 1 lần 58 1 lần 33 1 lần 66 1 lần
59 1 lần 63 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 2 lần 0 lần 0 lần
6 2 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 78 vào ngày trước đó

Ngày 10-05-2021, Giải Đặc Biệt:

333878
Ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 12/05 hàng năm
12-05-2018 063815
12-05-2014 677643
12-05-2012 776017