Hôm Nay Thứ 4, ngày 03-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số TP Hồ Chí Minh : 03/03/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07

Ngày 01-03-2021, Giải Đặc Biệt:

000507
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
13-06-2020 108707 456826 15-06-2020
06-07-2019 763607 251779 08-07-2019
23-03-2019 341107 241228 25-03-2019
28-01-2019 649307 308255 02-02-2019
05-01-2019 972507 334781 07-01-2019
01-10-2018 040507 075811 06-10-2018
06-08-2016 141607 832475 08-08-2016
03-10-2015 435507 288209 05-10-2015
25-04-2015 378407 668800 27-04-2015
28-02-2015 144507 305520 02-03-2015
01-12-2014 157307 368221 06-12-2014
23-08-2014 130007 537879 25-08-2014
25-11-2013 333207 733954 30-11-2013
11-03-2013 162307 429449 16-03-2013
01-10-2011 263407 431357 03-10-2011
17-09-2011 133407 217997 19-09-2011
15-08-2011 323207 116454 20-08-2011
30-05-2011 065807 979159 04-06-2011
05-02-2011 419107 609175 07-02-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
75 2 lần 79 2 lần 54 2 lần 26 1 lần 28 1 lần
55 1 lần 81 1 lần 11 1 lần 09 1 lần 00 1 lần
20 1 lần 21 1 lần 49 1 lần 57 1 lần 97 1 lần
59 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 3 lần 0 lần
2 4 lần 0 lần 5 lần
3 0 lần 0 lần 2 lần
4 1 lần 2 lần 1 lần
5 5 lần 3 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 3 lần
7 4 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 5 lần 4 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (5 lần) - 2 (4 lần) - 7 (4 lần) - 0 (2 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 9 (5 lần) - 5 (3 lần) - 1 (3 lần) - 0 (2 lần) - 4 (2 lần) - 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần)
Tổng 2 (5 lần) - 9 (4 lần) - 6 (3 lần) - 0 (3 lần) - 3 (2 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 07 vào ngày trước đó

Ngày 01-03-2021, Giải Đặc Biệt:

000507
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 03/03 hàng năm
03-03-2018 223365
03-03-2014 106415
03-03-2012 546796