Hôm Nay Thứ 4, ngày 29-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số TP Hồ Chí Minh : 29/06/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 12

Ngày 27-06-2022, Giải Đặc Biệt:

605912
Ngày xuất hiện Loto ĐB 12 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17-02-2020 814312 153601 22-02-2020
20-05-2019 656512 777553 25-05-2019
16-07-2018 722812 063439 21-07-2018
25-06-2016 963112 525463 27-06-2016
29-12-2014 079012 716709 03-01-2015
01-07-2013 558512 778437 06-07-2013
14-05-2012 596012 568835 19-05-2012
18-02-2012 622812 755259 20-02-2012
28-02-2011 074912 777727 05-03-2011
10-01-2011 576712 194996 15-01-2011
31-07-2010 348112 742759 02-08-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 12
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
59 2 lần 01 1 lần 53 1 lần 39 1 lần 63 1 lần
09 1 lần 37 1 lần 35 1 lần 27 1 lần 96 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 3 lần 2 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 2 lần
5 3 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 2 lần
9 1 lần 4 lần 3 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (3 lần) - 3 (3 lần) - 0 (2 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 9 (4 lần) - 3 (2 lần) - 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 9 (3 lần) - 8 (2 lần) - 4 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 12 vào ngày trước đó

Ngày 27-06-2022, Giải Đặc Biệt:

605912
Ngày xuất hiện Loto ĐB 12 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm
29-06-2020 617635
29-06-2019 368196
29-06-2015 500520
29-06-2013 325098