Hôm Nay Thứ 6, ngày 28-01-2022
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số TP Hồ Chí Minh : 28/01/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 75

Ngày 24-01-2022, Giải Đặc Biệt:

516375
Ngày xuất hiện Loto ĐB 75 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-11-2020 499875 333208 28-11-2020
10-10-2020 971775 173022 12-10-2020
11-07-2020 347375 080644 13-07-2020
28-10-2019 985175 051036 02-11-2019
13-05-2019 330475 961108 18-05-2019
11-06-2018 202575 098140 16-06-2018
05-12-2016 177075 748424 10-12-2016
08-08-2016 832475 057453 13-08-2016
12-12-2015 901875 632020 14-12-2015
31-08-2013 432275 892841 02-09-2013
07-02-2011 609175 062928 12-02-2011
01-02-2010 026275 547361 06-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 75
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
08 2 lần 22 1 lần 44 1 lần 36 1 lần 40 1 lần
24 1 lần 53 1 lần 20 1 lần 41 1 lần 28 1 lần
61 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 1 lần
1 0 lần 2 lần 0 lần
2 4 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 3 lần 2 lần 2 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 3 lần 4 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (4 lần) - 4 (3 lần) - 0 (2 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (3 lần) - 4 (2 lần) - 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (4 lần) - 4 (2 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 75 vào ngày trước đó

Ngày 24-01-2022, Giải Đặc Biệt:

516375
Ngày xuất hiện Loto ĐB 75 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/01 hàng năm
28-01-2019 649307
28-01-2017 661071
28-01-2013 081756
28-01-2012 272826