Hôm Nay Thứ 7, ngày 15-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Hậu Giang : 15/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 22

Ngày 08-05-2021, Giải Đặc Biệt:

169022
Ngày xuất hiện Loto ĐB 22 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
01-08-2020 418922 016452 08-08-2020
11-01-2020 184322 716462 18-01-2020
09-02-2013 599322 863264 16-02-2013
21-07-2012 917322 973692 28-07-2012
28-08-2010 365622 426810 04-09-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 22
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
52 1 lần 62 1 lần 64 1 lần 92 1 lần 10 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 2 lần
2 0 lần 3 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 2 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 2 (3 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ nhật sau khi ra 22 vào ngày trước đó

Ngày 08-05-2021, Giải Đặc Biệt:

169022
Ngày xuất hiện Loto ĐB 22 Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 15/05 hàng năm
15-05-2010 522834