Hôm Nay Thứ 6, ngày 07-10-2022
Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Hậu Giang : 07/10/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03

Ngày 01-10-2022, Giải Đặc Biệt:

647803
Ngày xuất hiện Loto ĐB 03 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-11-2019 719603 044287 16-11-2019
18-06-2016 578003 294083 25-06-2016
17-01-2015 797203 800029 24-01-2015
14-06-2014 495403 433281 21-06-2014
03-09-2011 905003 120406 10-09-2011
22-05-2010 448403 781216 29-05-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
87 1 lần 83 1 lần 29 1 lần 81 1 lần 06 1 lần
16 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 2 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 3 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (3 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 6 (2 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ nhật sau khi ra 03 vào ngày trước đó

Ngày 01-10-2022, Giải Đặc Biệt:

647803
Ngày xuất hiện Loto ĐB 03 Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 07/10 hàng năm
07-10-2017 036080