Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Hậu Giang : 20/05/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 49

Ngày 14-05-2022, Giải Đặc Biệt:

025549
Ngày xuất hiện Loto ĐB 49 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12-12-2020 826349 719126 19-12-2020
12-10-2019 618849 656772 19-10-2019
23-12-2017 402449 817602 30-12-2017
05-04-2014 394949 642917 12-04-2014
09-11-2013 072449 399777 16-11-2013
24-09-2011 692649 686208 01-10-2011
06-08-2011 877749 987602 13-08-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 2 lần 26 1 lần 72 1 lần 17 1 lần 77 1 lần
08 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 3 lần 2 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 2 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 3 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (3 lần) - 7 (2 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (3 lần) - 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (3 lần) - 2 (2 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ nhật sau khi ra 49 vào ngày trước đó

Ngày 14-05-2022, Giải Đặc Biệt:

025549
Ngày xuất hiện Loto ĐB 49 Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 20/05 hàng năm
20-05-2017 398981